Day: November 7, 2018

Libertatea de exprimare, energia şi sufletul sunt punctele forte ale artistului rom

Libertatea de exprimare, energia şi sufletul sunt punctele forte ale artistului rom

Actualitate
  Cine sunt cu adevărat artiştii romi, cine i-a susţinut, ce i-a motivat să-şi ducă arta în faţa unui public numeros din ţară şi străinătate? Ne-am dorit să-i cunoaştem, şi să vă prezentăm poveştile lor, aşa ca le-am pregătit câteva întrebări. În articolele următoare, va prezentam o serie de interviuri cu muzicieni, pictori, sculptori şi performeri romi care sperăm să vă inspire. Începem cu Aurel Ioniţă, liderul binecunoscutei trupe MAHALA RAI BANDA, violonist, solist şi ambasador al culturii rome. Cand ţi-ai descoperit vocaţia de artist? Nu a fost nevoie să-mi descopăr vocaţia. În casa bunicilor unde m-am născut, pe unul din pereţii camerei, vioara era agăţată in cui. Prima jucărie a fost vioara. ?i a rămas instrumentul meu muzical de suflet. Cine te-a îndrumat spre cari
Incluziunea romilor: Sunt necesare mai multe eforturi pentru a îmbunătăţi accesul romilor la educaţie şi la locuri de muncă

Incluziunea romilor: Sunt necesare mai multe eforturi pentru a îmbunătăţi accesul romilor la educaţie şi la locuri de muncă

Social
  Evaluarea scoate în evidenţă evoluţia situaţiei romilor începând cu 2011. În ansamblu, situaţia se îmbunătăţeşte încetul cu încetul. De exemplu, în prezent se observă o mai mare participare a romilor la învăţământul preşcolar şi o scădere a procentului persoanelor care părăsesc timpuriu şcoala. Pe de altă parte, evaluarea arată, de asemenea, că 80 % dintre romi continuă să fie expuşi riscului de sărăcie, chiar dacă această cifră este mai mică decât Prim-vicepreşedintele Frans Timmermans a declarat: „UE se întemeiază pe valorile toleranţei şi ale egalităţii. Nu toţi cetăţenii UE împărtăşesc aceste valori, ceea ce este inacceptabil. Dacă se doreşte eliminarea prejudecăţilor, a segregării şi a discriminării cu care romii se confruntă încă în momentul de faţă, statele membre trebuie
Statutul romilor moldoveni in perioda Medievala

Statutul romilor moldoveni in perioda Medievala

istorie
  Date precise cu privire la apariţia romilor în Ţara Moldovei nu sunt cunoscute pînă în prezent. Lipsa documentelor se datorează în primul rînd, vitregiei vremurilor, precum şi instabilităţii modului de trai al locuitorilor care din pricina năvălirilor barbare se refugiau adesea în munţi, luînd cu sine numai lucruri de primă necesitate. Primul document ce atestă prezenţa lor în acest teritoriu, menţionează statutul de robi a romilor: „8 iulie 1428 – Domnitorul Moldovei Alexandru cel Bun, dăruia Mănăstirii „Adormirii” din Bistriţa, 31 de sălaşe de „ţigani” (celiadî ţiganî)”. Această menţiune este atestată şi la M. Kogălniceanu care relatează în scrierile sale că romii au pătruns în Moldova în timpul lui Alexandru cel Bun, care le-ar fi dat „aerul şi pămîntul pentru a rătăci, focul