Romi cu acte şi romi fără acte: Un argument politic

 

Una din problemele comunităţii rome este lipsa actelor de identitate. Din nefericire, există cetăţeni, şi alte etnii dar în special romi, care nu au asemenea acte. Ori, fără acte de identitate aceştia nu vor putea să îşi exercite nici drepturile. Cel mai important, aici, este dreptul la muncă. Fără acte, un cetăţean nu poate lucra în mod legal. Fără loc de muncă nu va plăti impozite. Fără plata impozitelor nu va putea beneficia de asigurări de sănătate, de şomaj sau de pensie.
Într-o raţionalitate rece şi contabilă unii ar putea spune că, fără acte, romii nu vor putea beneficia nici de sprijin social. Dar acest lucru nu este neapărat adevărat. Ajuns într-o situaţie limită (boală, vârstă înaintată) un rom ar putea apela a ajutor din afară (familie, servicii publice) şi să între în legalitate. Odată posesor de acte, el se califică pentru sprijin social deşi până atunci nu a sprijinit societatea contribuind la bugetul de stat.
Nu facem nici o economie ignorând problema lipselor de acte de identitate ale romilor. în schimb există mai multe beneficii pentru autorităţile locale care ar face paşi de integrare legală a populaţiei de romi.
Dintre acestea menţionăm:
Mai multe impozite la bugetul local: după cum spuneam, actele permit munca „la alb”, iar din muncă se reţin impozite.
Mai multe alocaţii de la bugetul central: o parte din alocaţiile bugetare depind de numărul de locuitori. Mai mulţi locuitori înseamnă mai mulţi bani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *