Eroii romi şi Centenarul României

 

Empiric, am observat că atunci cînd scriem „de bine“ despre romi, aşa cum am fost prevenit de către unii jurnalişti care doreau să îmi capteze atenţia militantă, tendinţa e să vorbim despre rom ca victimă perpetuă. Cădem, adică, într-un alt gen de exotism; de la opulenţă, manele şi merţane, la invocarea răului istoric, a opresiunii ca moştenire. Tentaţia asta simplificatoare nu apare doar la jurnaliştii „de treabă“, ci şi în discursul unor cercetătorii, artişti, activişti pentru drepturile omului şi politicieni.
Sigur, istoria romilor nu este tocmai fericită în spaţiul românesc, după 500 de ani de sclavie, deportări în Transnistria, politica de asimilare forţată a guvernului comunist, rasismul de zi cu zi, fie interpersonal sau instituţional, accesul limitat la resurse (sanătate, educaţie, infrastructură, lipsa documentelor de stare civilă, identitate sau locuire) – doar dacă eşti complet ignorant ori răuvoitor eviţi să aduci asemenea argumente în discuţiile despre situaţia romilor din România. Şi, totuşi, nu mai există nimic altceva?
Doar că, atunci cînd vorbim pe ton paternalist-ortodox doar despre istoria opresivă şi experienţele dramatice ale romilor, fără ca grupul despre care vorbim să participe activ în spusele noastre, blocîndu-ne în „Vai, săracii!“, e foarte probabil că nu vorbim despre ei, de fapt, ci despre noi, cei aflaţi în poziţia de-a emite păreri. Asemenea abordare e cam ca în DEX-ul nostru de căpătîi, ce ne spune că „rom“ este sinonim cu „ţigan“, adică la fel, numai că altfel spus.
Am ajuns la acestă concluzie în urma întîlnirii cu două grupuri de tineri romi, dîndu-mi seama că noi, romii, nu avem o reprezentare specifică a eroismului. Eroul rom, chiar şi atunci cînd ar putea fi – vezi Harap Alb – nu este, de fapt, căci pînă şi acest harap a fost „spălat“. Hai, cititorule – indiferent de genul, etnia, orientarea ta sexuală, religia, profesia ori clasa din care faci parte –, spune repede: ştii vreun erou rom? Dificil, nu-i aşa? Nici măcar Google n-o să te ajute, nu te mai obosi să cauţi, căci aşa ceva nu există nici în încăpătoarea noastră memorie digitală!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *