Discriminarea din mediul universitar

Discriminarea se manifestă în diferite forme,  iar tinerii de etnie romă, care urmează programe de studii universitare, nu sunt feriți de aceasta. Doar 3% dintre cetățenii de etnie romă au absolvit liceul.

În România sunt înregistrați, în mod oficial, peste 630.000 de cetățeni de etnie romă, dar numărul estimat depășește 1 milion de cetățeni, conform Analizei sociale realizate în anul 2015 de Ministerului Fondurilor Europene.

Ministerul Educației nu colectează și nu publică date bazate pe originea etnică a copiilor din sistemul școlar, acest lucru datorându-se directivei 2000/43/CE (din 29 iunie 2000) de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau de origine etnică.

În acest context, fără date oficiale, este de menționat raportul pe țară, Situația romilor în România, 2011, între incluziune socială și migrație, realizat în cadrul proiectului EU INCLUSIVE, unde se arată faptul că 3% din populația de romi din cadrul eșantionului cercetării a absolvit liceul, iar un procent de 1% a urmat studii universitare (licență, masterat, doctorat).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *