Salvaţi Copiii şi Federaţia Elevilor: Nedecontarea abonamentelor pentru elevi, pentru transport judeţean, va duce la creşterea abandonului şcolar

 

 

 

 

 

Salvaţi Copiii şi Federaţia Elevilor din România atrag atenţia asupra faptului că, prin adoptarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului, act normativ care a eliminat transportul judeţean de persoane din sfera serviciilor publice, elevilor din România nu li se vor mai deconta abonamentele pentru transportul judeţean, ceea ce va conduce la creşterea abandonului şcolar în rândul copiilor din mediul rural, cei mai vulnerabili din punct de vedere social-economic.

Guvernul României a adoptat, în 25 iunie 2019, Ordonanţa de urgenţă nr. 51 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane, act normativ prin care a fost eliminat transportul judeţean de persoane din sfera serviciilor publice, fiind reglementat astfel doar ca activitate comercială. Această decizie a fost luată fără consultarea elevilor şi în lipsa unei minime evaluări cu privire la consecinţele asupra participării şcolare a elevilor care, pentru a ajunge la şcoală, sunt nevoiţi să călătorească zilnic în judeţele lor de domiciliu ori intrajudeţean.

Motivele invocate în preambulul ordonanţei, irelevante din perspectiva dreptului la educaţie al copiilor, sunt lipsa resurselor financiare la nivelul judeţelor, întârzieri de punere a legislaţiei naţionale în acord cu dreptul Uniunii Europene cauzate de neîncheierea din neglijenţă a contractelor de servicii publice de către consiliile judeţene cu operatorii de transport şi o nejustificată supoziţie a denaturării concurenţei în acest domeniu.

Guvernul şi consiliile judeţene ignoră însă faptul că principiul constituţional al interesului superior al copilului primează în raport cu aceste argumente, respectarea intereselor copiilor fiind atât o normă juridică de ordine publică cu aplicabilitate directă, cât şi o obligaţie procedurală a autorităţilor de a evalua impactul reglementărilor asupra drepturilor copiilor înaintea luării unei decizii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *