Shadow

La recensamant, romii trebuie sa-si recunoasca identitatea

Actualul recensământ al populaţiei este un prilej excepţional pentru romi. Ei au astfel ocazia să-şi asume originea, să şi-o respecte, să o promoveze.
Este important ca romii, luând exemplu de la celelalte minorităţi naţionale (unguri, germani, tătari etc.) să nu-şi mai ascundă etnia.
România secolului XXI nu mai este demult o ţară represivă, deci ascunderea originii nu mai este necesară.
De ce este important ca romii să declare adevărul? Din mai multe motive. În primul rând este necesar să se ştie cu exactitate numărul romilor faţă de întreaga populaţie. Un procent ridicat poate justifica, atât politic, cât şi economico-social atribuirea unui număr mai mare de funcţii politice sau administrative, de o distribuire corectă a resurselor bugetare.
În al doilea rând, se pot identifica exact comunităţile de romi care depăşesc 20% din populaţie, putând astfel implementa plăcuţele bilingve, asigurând astfel identitatea etniei rome.
De asemeni identificarea unei populaţii rome foarte mare, diferită de cifrele actuale, poate duce la presiuni asupra guvernanţilor şi la elaborarea unor legi şi măsuri pentru dezvoltarea socio-economico-culturale a romilor.
Romii, mulţi dar dezbinaţi, trebuie să urmeze exemplul pozitiv al UDMR-ului. Maghiarii, foarte uniţi, trecând peste diferenţele politice, au obţinut pentru semenii lor importante drepturi care-i pun la adăpost de denaţionalizare, de pierderea identităţii culturale.
Recensământul poate duce la obţinerea, de către minoritarii romi, de şcoli şi clase cu predare în limba lor, de posturi în administraţia publică şi, de ce nu, de mai multe locuri în Parlamentul României.
Fiecare rom trebuie să fie conştient de importanţa sa ca etnie, de importanţa votului său, deci trebuie să-şi asume şi
să-şi declare corect originea.
Numai aşa romii, fie ei rudari, căldărari, argintari, gabori etc. pot progresa, pot deveni o etnie puternică şi respectată în România, dar şi în lume.
Liderii romilor trebuie să lupte, să insiste pe lângă prefecţii României ca din comisiile de recensământ să facă parte şi reprezentanţi romi, mai ales în zonele cu populaţie din această etnie. Numai cu observatori romi recensământul nu va fi viciat, nici de către analfabetismul romilor, nici de organele statului, organe care nu au niciun interes de a recunoaşte o populaţie romă numeroasă şi puternică.
În concluzie, niciun rom nu trebuie să-şi ascundă originea, niciun rom nu trebuie să refuze recenzarea.
Nota bene: Recensământul poate duce şi la identificarea legală (buletine) a multor romi lipsiţi de acte civile. Vreţi să fiţi respectaţi? Respectaţi-vă întâi pe voi înşivă şi mai ales respectaţi şi recunoaşteţi-vă originea. Fiţi cu adevărat romi!

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *