Shadow

Din acest an, 2000 de elevi romi vor beneficia de educatie de tipul “Scoala dupa Scoala”

Potrivit AmosNews, Fundaţia Roma Education Fund România, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Centrul Romilor “Amare Rromentza” şi Centrul Cultural al Romilor “O’Del Amenca”, lansează proiectul “Şcoală după şcoală – primul pas către succesul şcolar şi profesional”. Obiectivul general al proiectului, care se va derula în perioada septembrie 2010 – august 2013, este reducerea ratei abandonului şcolar timpuriu în regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia şi Nord-Est, prin creşterea accesului copiilor romi la o educaţie primară de calitate.

Prin intermediul proiectului, vor fi înfiinţate 50 de centre de tip “şcoală după şcoală” în cele 50 de şcoli selectate, în cadrul cărora vor fi desfăşurate activităţi din sfera educaţiei remediale şi învăţării asistate. Galaţiul intră şi el în acest proiect. Prin această măsură, partenerii vizează prevenirea părăsirii timpurii a şcolii la nivelul învăţământului primar şi îmbunătăţirea frecvenţei şi rezultatelor şcolare pentru un număr de 2000 de copii din cele 50 de comunităţi în care se va interveni. Din fiecare comunitate de pe harta proiectului vor fi selectaţi un număr de 30 de elevi pentru a participa la programul “scoala după şcoală”. Câte trei învăţători şi un profesor de limba engleză vor asigura funcţionarea pentru fiecare dintre cele 50 de centre. Potrivit amosnews, un obiectiv specific al proiectului este reprezentat de stimularea creşterii capacităţii comunităţilor de a gestiona, la nivel local, situaţiile care împiedică elevii romi să aibă un parcurs educaţional optim atât din punct de vedere al duratei studiilor, cât şi al calităţii educaţiei. Astfel, prin intermediul unei campanii de conştientizare în cele 50 de comunităţi, echipa proiectului va urmări creşterea gradului de informare a părinţilor şi copiilor cu privire la importanţa educaţiei şi la riscurile pe care le implică abandonul şcolar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *