Rromii in perioada comunista

În mod paradoxal, reconstituirea istoriei rromilor din România în perioada regimului comunist este chiar mai dificilă decât pentru anii celui de-al doilea război mondial. Multă vreme în România nu a existat o politică specială faţă de rromi. Iar când, la sfârsitul anilor ′70 şi începutul anilor ′80, autorităţile şi-au pus problema găsirii unei soluţii la situaţia socială dificilă a populaţiei rrome, şi când într-o anumită măsură s-a şi acţionat în această direcţie, această politică nu a fost făcută publică. Materialele respective (statistici, hotărâri ale forurilor politice şi administrative, chiar unele cercetări sociologice etc.) nu au fost publicate nici până astăzi, şi va trebui să mai aşteptăm mulţi ani până când arhivele care le adăpostesc vor fi puse la dispoziţia cercetătorilor.
În consecinţă, informaţia oficială privitoare la rromi accesibilă cercetătorului este puţină şi nu întotdeauna semnificativă, iar apelul la istoria orală presupune un tip de cercetare pe care lucrarea de faţă nu şi l-a propus. În această situaţie, până la o cercetare de amploare, care să aibă în vedere cu prioritate informaţia de arhivă acum inaccesibilă, suntem nevoiţi să ne limităm la a face o schiţă a istoriei postbelice a acestei populaţii .
După încheierea episodului Transnistria, rromii care au supravieţuit deportării s-au întors în satele lor; unii dintre nomazi s-au stabilit la periferia Bucureştiului. Uniunea Generală a Rromilor din România şi-a reluat activitatea, sub conducerea lui Gheorghe Niculescu, fără a mai scoate însă vreo publicaţie. În 1948 Uniunea a fost desfiinţată de autorităţile comuniste, odată cu celelalte organizaţii care nu se încadrau cu sistemul totalitar. În campania electorală din anul 1946 Blocul Partidelor Democratice (alianţa electorală condusă de partidul comunist) a adresat rromilor manifeste speciale, folosind apelativul “Fraţi rromi si surori romniţe!” . În realitate însă, odată cu repatrierea persoanelor deportate, timp de mulţi ani autorităţile nu s-au mai ocupat efectiv în nici un fel de soarta rromilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.