Proiect european de asistenţă socială pentru rromii de cetăţenie română din Franţa

O delegaţie, franceză alcătuită din reprezentanţi ai unor organizaţii şi asociaţii neguvernamentale din regiunea metropolitană Lille a fost prezentă astăzi la Baia Mare pentru a pune bazele unui proiect de asistenţă socială pentru rromii de cetăţenie română.
Persoanele de etnie rromă identificate, provin din opt judeţe, Timiş, Bacău, Vaslui, Arad, Sălaj, Vrancea, Maramureş şi Sibiu şi municipiul Bucureşti. Aceste familii de rromi s-au instalat pe un teren din sudul oraşului Lille. Sunt aproximativ 50 de gospodării amplasate, pe terenurile din apropierea oraşului francez, unde trăiesc peste 1400 de cetăţeni de etmie rromă proveniţi din România. Principale resurse de venit erau obţinute prin cerşetorie şi colectare de fier vechi. De incluziune şi asistenţă socială beneficiază, în prezent 15 familii de etnie rromă. Persoanele respective au beneficiat de alocaţii familiale, dar au primit şi sprijin pentru integrare din partea mai multor instituţii sau organizaţii neguvernamentale.
Pentru rezolvarea problemelor acestor comunităţi autorităţile locale, organizaţiile şi asociaţiile neguvernamentale au iniţiat proiectul european „ROMA”, pentru a găsi soluţii la situaţiile specifice, nevoile de cazare şi de incluziune socială pentru familiile de etnie rromă provenite din România. Proiectul a fost iniţiat de Reţeaua de asociaţii Roma, reţea care reuneşte mai multe asociaţii neguvernamentale care au experienţa necesară de a derula proiecte pilot, împreună cu instituţii franceze şi române. A fost încheiat un acord transnaţional pentru a defini activităţile care trebuie desfăşurate de diferite asociaţii membre, în cursul acestui an.
Pentru a cunoaşte situaţia reală referitoare al asistenţa socială acordată rromilor, partea franceză au propus organizarea unui colocviu francez-român, care se va desfăşura în perioada 21-24 noiembrie, care va marca o etapă importantă în elaborarea unor direcţii transnaţionale pentru incluziunea rromilor, având în vedere contextul actual european şi realităţile din teritoriu, în departamentul de Nord al Franţei, dar şi în judeţul Maramureş. În cadrul, manifestării care va avea loc în Sala de Consiliu a Comunităţii Urbane din Metropola Lille vor fi prezentate o sinteză a activităţii partenerilor semnatari ai acordului transnaţional şi a unei strategii parteneriale pentru anul viitor. De asemenea, vor avea loc schimburi de experienţă de bună a practică a unor proiecte, respectiv vor fi organizate ateliere tematice de lucru pe tematica şcolarizării şi protecţiei copilului, adăposturilor multifuncţionale, sănătate şi inserţie profesională. Au fost invitaţi să participe din judeţul Maramureş la simpozionul de la Liile, reprezentanţi ai Primăriei Baia Mare, Primăriei Coroieni, Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Universitatea de Nord Baia Mare, mediatori sanitari şi societăţi comerciale în care sunt angajate persoane de etnie rromă.

Leave a Reply

Your email address will not be published.