Shadow

Şcoală, oglindă a rasismului anti-romi

O treime din copiii romi cehi sunt educaţi în şcoli pentru handicapaţi mental. Dar această situaţie împotriva căreia au luat poziţie numeroase asociaţii, sfârşeşte prin a se întoarce împotriva statului care trebuie să suporte costurile sociale şi economice.
Recentele estimări ale Băncii Mondiale indică faptul că romii costă Republica Cehă, în fiecare an, nu mai puţin de 16 miliarde de coroane (640 de milioane de euro). Şi nu e vorba atât de romi cât de, trebuie să o spunem, “inadaptabilitatea” lor socială. Conform experţilor, acest fenomen are drept cauză principală nivelul de şcolarizare, inferior celui normal, pe care îl primesc majoritatea copiilor romi. Prin urmare, aceştia nu au nici o şansă de a găsi un loc de muncă decent. Iar statul pierde bani, deoarece romii fără loc de muncă nu creează valoare economică, nu plătesc impozite, dar primesc ajutoare sociale. Această cifră înaintată de către Banca Mondială nu ia în calcul “costurile auxiliare” generate de calitatea mediocră a vieţii romilor, excluşi social, de creşterea tensiunilor sociale, de conflictele etnice, de criminalitate, etc.
Se împlinesc 20 de ani de când organizaţiile nonguvernamentale, naţionale şi internaţionale, trag semnale de alarmă asupra faptului că un număr exagerat de mare de copii romi sunt plasaţi în şcoli speciale. O realitate care a fost confirmată recent de prima anchetă sociologică comandată de Ministerul ceh al Educaţiei. 30 % din copiii romi frecventează şcoli pentru handicapaţi mental. Nivelul este de 2%  pentru copiii cehi albi, ceea ce corespunde mediei mondiale. Marea majoritate a celorlalţi copii romi frecventează “şcoli ale ţiganilor”, unde rezultatele nu sunt cu mult mai bune decât în şcolile de handicapaţi mintal.

Populaţia face presiune
La Brno, segregarea şcolară este un lucru bine cunoscut de către localnici. Dar, gestionara şcolilor – primăria din Brno – ignoră total această realitate. Conform unui consilier municipal, nu există “clase pentru romi” şi “clase pentru albi”, copii frecventează şcoala care corespunde domiciliului lor.
Presiunea exersată de către populaţie pentru introducerea unui nivel mai ridicat de segregare este din ce în ce mai ridicată : familiile de albi locuind la Brno, ca de altfel în Republica cehă, gândesc pur şi simplu că copii romi sunt mai proşti şi mai indisciplinaţi decât copii lor şi că sunt predispuşi la violenţă. Şi, după cum scriu autorii unei petiţii, “e de ajuns că trebuie să trăim alături de ei, cel puţin să nu îi întâlnim la şcoală”…
Presiunea segregaţionistă este legată de o altă realitate : în fiecare an calendaristic, aproape o treime din elevii romi nu au nici o şansă de a frecventa o şcoală elementară “ţigănească” iar după ce au primit diagnosticul de retard mental, sunt plasaţi într-o şcoală numită “specială”. Este o specificitate cehă. Republica Cehă numără de patru ori mai mulţi copii care frecventează şcoli speciale decât Austria, şi de o sută de ori mai mulţi decât Suedia. Procentajul romilor cehi “retardaţi mental” depăşeşte de zece ori nivelul normal. Acest lucru are două explicaţii posibile : fie că romii cehi sunt mai puţin inteligenţi decât cei din alte ţări, fie că societatea noastră este rasistă şi îi încadrează sistematic, din copilărie, într-un statut de zona a doua.

Calcul rece de economist
De mai bine de treizeci de ani, psihologul Petr Klima lucreză într-un cabinet de consultanţă psihologică pentru copii, pe care îl şi conduce, de altfel. Cabinete cum este al său plasează copiii în şcoli numite “speciale”.
Împărtăşindu-ne din experienţa sa, acesta afirrmă: “copiii romi eşuează masiv la teste. Eu nu inventez, este o realitate, 80% dintre aceştia sunt la limita întârzierii mentale”. Potrivit lui Klima, familiile de romi ar trebui să fie recunoscătoarepentru existenţa şcolilor speciale, deoarece graţie lor copiii pot primii bazele alfabetizării.

În toată Republica cehă, zeci de cabinete oferă recomandări similare celor ale lui Klima. “Cred cu adevărat că marea majoritate a colegilor mei fac aceste recomandări cu bună credinţă”, estimează Jana Zapletalova, psiholog şi directoare a Institutului de consiliere psihologică. “Noi trebuie să schimbăm acest lucru. Dar nu va fi uşor”.
Pentru ea, această schimbare de metode presupune o transformare a şcolilor primare. Şi mai presus de orice este necesar să se mărească bugetul acestora, pentru a crea clase mai mici, a forma învăţători, a angaja asistenţi şi a acorda copilului sprijin individual.
Să nu uităm acest calcul rece de economist, care arată că în fiecare an, Republica cehă pierde 16 miliarde de coroane (640 milioane de euro) datorită unui sistem de învăţământ care furnizează mii de şomeri. Din acest punct de vedere, a investii miliarde de coroane în ameliorarea sistemului educaţional pare a fi o alegere economică judicioasă, deoarece promite o recuperare a investiţiilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.