Shadow

Romii care nu apar la ştiri

Proiectul „Roma not in the news“ oferă o perspectivă nouă asupra situaţiei unui procent redus, dar aflat în creştere, de romi sud-est europeni care încearcă şi reuşesc să spargă atât barierele culturale ale propriei etnii cât şi preconcepţiile acumulate de-a lungul istoriei.

Î n copilărie, cei mai mulţi dintre noi sunt sfătuiţi să facă în viaţă orice îşi doresc, să îşi întreacă limitările şi să îşi depăşească întotdeauna condiţia. Totodată, unii află că dacă nu sunt cuminţi sunt „daţi la ţigani“, înţeleg că un comportament di-ferit poate fi etichetat ca „ţigăneală“ şi încep viaţa ab-sor-bind stereotip după stereotip.
Situaţia educaţiei populaţiei rome din Europa de Est a fost şi este în continuare prezentată în culori sumbre. Un studiu al anului 2010 spunea că unul din patru copii de etnie romă din întreaga Europă este înscris în şcoala primară şi sub 1% dintre aceştia termină o facultate. Dorind să aflu ce îi motivează pe cei 1% am mers în Bulgaria să cunosc tinerii romi care încearcă să iasă din cercul vicios al prejudecăţii. Efortul tinerilor romi de a reuşi în viaţă este întâmpinat cu reacţii negative din toate direcţiile. Pă-rinţii le aduc aminte de tradiţiile ce trebuiesc respectate pentru a îi ţine aproape de vatra familiei, împrejurările sociale le aduc aminte că nu sunt doriţi, angajatorii îi ocolesc prin discriminare, iar entităţile gu-vernamentale eşuează în a le în-tinde mâna de ajutor de care au nevoie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *