Liceul, inaccesibil pentru romi…

Copiii de etnie romă au risc de zeci de ori mai mare decât ceilalţi să abandoneze şcoala, iar percepţia şcolii ca un mediu neprietenos sau nefamiliar este cel mai puternic indicator care explică abandonul şcolar, care poate fi explicat prin suport familial redus, existenţa unui mediu şcolar neprietenos, neincluziv, notele mici obţinute de elev la clasă, trecerea de la un ciclu educaţional la altul şi prin apartenenţa la un grup vulnerabil. Specialiştii în educaţie au constatat că şi trecerea de la clasa a VIII-a la liceu reprezintă o încercare aspră în continuarea studiilor, înregistrându-se o rată de abandon semnificativ mai mare în clasa a IX-a faţă de clasele gimnaziale. Din păcate, statisticile Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare vorbesc de la sine: doar 3% din elevii romi ajung la liceu şi doar 5% învaţă limba şi istoria romani.

Abandon enorm în rândul copiilor romi

În condiţiile în care specialiştii susţin că cea mai eficientă formă de integrare socială a minorităţilor defavorizate o reprezintă accesul la educaţie, copiii romilor ajung să abandoneze băncile şcolilor încă de la vârste fragede. Mai exact, conform unor evidenţe ale Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Satu Mare, din numărul total de 58.685 de elevi, potrivit recensământului de anul trecut, un număr de 5.645 de elevi provin din rândul etniei rome. Dacă în clasele primare sunt înscrişi 2.551 de elevi, în clasele de gimnaziu au mai rezistat doar 1.744 de elevi. Dezastrul este la liceu, acolo unde mai sunt înscrişi doar 173 de elevi, un mare semnal de alarmă tras de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare. Mai mult decât atât, aceştia îşi pierd propria identitate, în condiţiile în care doar 297 de elevi învaţă limba maternă, şi anume limba romani. Concret, este vorba despre şcolile din Sărăuad, Săcăşeni, Acâş şi Cidreag. Din păcate, majoritatea copiilor de etnie romă nu vorbesc limba română de acasă, mai ales în mediul rural, fiind nevoiţi să ajungă să o înveţe pe băncile şcolii, pornind din start cu un handicap faţă de colegii lor.

Locuri speciale în licee

Pentru a veni în sprijinul elevilor de etnie romă, statul român le asigură acestora, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Satu Mare, locuri speciale pentru romi. La ultima repartizare s-au înscris un număr de 48 de candidaţi, s-au prezentat toţi, aceştia fiind repartizaţi pe baza mediei de admitere şi a opţiunilor solicitate. Cele mai solicitate licee au fost Colegiul Economic „Gheorghe Dragoş” şi liceele tehnologice din judeţ. De asemenea, au fost solicitări şi pentru locurile alocate în cadrul colegiilor naţionale pe filieră teoretică, atât la secţia română cât şi la secţia maghiară.

Leave a Reply

Your email address will not be published.