Shadow

Doamnele să tacă! Mucles!

Programul reprezintã o iniţiativã a Fundaţiei Soros România, lansatã în martie 2009, cu scopul de a aduce în atenţia publicului aspecte mai puţin cunoscute legate de excluderea femeilor rome în cadrul comunitãţilor locale şi în societate. Despre femeile roma din comunitãţile tradiţionale se ştie cã: se cãsãtoresc foarte devreme, nu au acces la educaţie, au doar un rol domestic, nu se pot integra pe piaþa  forþei muncii. Pe de altã parte, din ce în ce mai multe proiecte care se adreseazã femeilor de etnie roma evidenþiazã dorinþa acestora de schimbare. Problema abordatã prin acest program este lipsa unei suficiente aplecãri (a unei suficiente cunoaşteri) asupra vieþii femeii roma în familie şi comunitate. Deşi existã, ca temã obligatorie, în toate programele şi proiectele cu finanþare europeanã, egalitatea de gen este tratatã ca temã transversalã, invocatã ca valoare, dar neaplicatã efectiv în proiectele comunitare. Una din consecinţe e faptul cã femeile roma sunt de cele mai multe ori, aproape invizibile pentru mãsurile de intervenţie socialã. Implementarea de proiecte complexe, care sã abordeze cercul sãrãciei în care traiesc mare parte din etnicii romi este dificilã; a pune în discuţie subiectul vieţii femeilor roma şi problemele lor este mult mai dificil, fiind un subiect sensibil, atît în interiorul, cît şi în afara comunitãţii. Situaţia economicã şi socialã a comunitãþilor tradiţionale şi netradiţionale şi modul în care sunt înţelese rolurile în familia tradiţionalã roma împiedicã femeile rome sã aibã acces la educaţie. Aceastã limitare afecteazã şi copiii romi, deoarece mamele, cele care joacã cel mai important rol în socializarea primarã, au un nivel scãzut de educaţie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *