Day: March 27, 2014

Fragment din piesa “O noapte furtunoasă”, de I.L. Caragiale (Kotor andar o teatrosqo lekhipe “Jekh rǎt lisǎme”, palal o I. L. Caragiale)

Fragment din piesa “O noapte furtunoasă”, de I.L. Caragiale (Kotor andar o teatrosqo lekhipe “Jekh rǎt lisǎme”, palal o I. L. Caragiale)

Eveniment, Romii in imagini
SCENA II Sa VON, o KIRIAK KIRIAK (diindoj andre andar i durutni rig): Raj!a, trubul te keras mandàto liipnasqo vaś o Take o podemàri katar o Sf. Eleftèrie; na kamel nisar te inklŏl tehara k-o izirćìcos. O r. DUMITRAKE: Ta sostar ni kamel? KIRIAK: Phenel ke si nasvalo. Bićhaldŏm lesqe trinvar le gornarěs lileça, thaj sa ni kamlo. Phenel lesqi dej ke naśti phirel, ke akana uśtino palal i langòră DUMITRAKE: Te del ćefertikàto sastimasqo. KIRIAK: Gelŏm leste òrta me; phenav, pe so bàza na kames te aves tehara k-o izirćìco, raj!a? phenel: sŏm nasvalo, raj!a serзento!na, naśti ni te beśav ande punrenθe, naśti te зav ni зi k-i bikinlin, phenel; phenav: na зanav jekh asavko rezòno bi motivaciaqo; phenel: anav manuśen kaj te ćaćaren, raj!a serзento!na, ke beślŏm nasvalo jekh ć