Shadow

Baronul romilor din Moldova: „Vrem să ne simţim cetăţeni cu drepturi depline”

Romii din întreaga lume au serbat, pe data de 8 aprilie, Ziua internaţională a Romilor. Cu această ocazie, vă prezentăm un interviu acordat în exclusivitate AP FLUX de baronul romilor din Republica Moldova, Artur Cerari.
– Care sunt problemele cele mai stringente ale comunităţii romilor din Republica Moldova?
– Una din principalele probleme este nivelul scăzut de educaţie în rândul copiilor romi. Această situaţie rezultă din absenţa redusă a copiilor romi de la şcoală din cauza faptului că pleacă împreună cu părinţii lor la munci sezoniere. De asemenea, există şi o marginalizare a elevilor de etnie romă din partea cadrelor didactice.
– Marginalizarea romilor are loc doar în instituţiile de învăţământ?
– Bineînţeles că nu. Există asemenea situaţii şi atunci când este vorba de asistenţă medicală, angajarea în câmpul muncii, asigurarea cu spaţiu locativ etc. În majoritatea cazurilor, dacă e să ne referim la instituţiile medicale, chiar dacă dispui de poliţă de asigurare, aceasta nu te ajută la nimic dacă nu pui „ceva” în ea. De exemplu, chiar în cazul unei rude de-a mele, care suferă de o boala incurabilă, comportamentul medicilor este mai mult decât josnic.
– Ce părere aveţi despre romii care cerşesc. Ei chiar au o situaţie financiară dificilă sau nu vor să lucreze?
– Romii din această categorie cerşesc din diverse motive. În opinia mea, ar trebui ca poliţia, care se confruntă cu probleme din cauza romilor cerşetori (aş vrea să menţionez că nu doar romii stau pe la colţ de stradă), ar trebui să anunţe instituţiile de asistenţă socială, care i-ar ajuta sau, cel puţin, să-i trimită înapoi la locul de trai. Eu niciodată nu am trecut nepăsător pe lângă ei. Dar din dar se face Rai, spune o vorbă veche. Le dau câţiva lei să fie pentru sănătatea duşmanilor noştri şi ai tuturor, pentru că se spune că numai prostul, săracul şi bolnavul nu are duşmani.
– Explicaţi-ne de unde totuşi au romii bani?
– Romii sunt cetăţeni ai Republicii Moldova, achită impozitele la stat şi, în cazul în care practică munci sezoniere în Ucraina, Rusia, România, ei îşi câştigă banii cinstit. Romii din Moldova sunt oameni paşnici, ei nu se ocupă cu trafic de droguri sau alte ilegalităţi, cum se întâmplă în alte ţări. Casele pe care le vedeţi aici la Soroca sunt construite încă de pe vremea Uniunii Sovietice.
– Sunteţi cel „mai mare” peste romii din Moldova…
– …Deasupra mea sunt strămoşii mei şi Dumnezeu. Avem un consiliu de coordonare a ONG-urilor rome, iar eu consult grupul de tineri romi care sunt selectaţi în cadrul consiliului de coordonare. Sunt tineri care au capacităţi, au studii superioare, doctoranzi, masteranzi, magiştri în drept, asistenţă socială, ştiinţe politice.
Problemele care sunt puse în competenţa mea sunt educarea tinerei generaţii prin prisma legilor nescrise ale romilor, cum ar fi respectul faţă de părinţi, fraţi, persoane în etate, precum şi păstrarea şi promovarea culturii şi tradiţiei rome.
– V-aţi propus vreo dată să luaţi parte la procesul decizional din R. Moldova?
– Pe mine personal mă preocupă problemele romilor. După ce vom soluţiona problemele romilor din Moldova, le vom soluţiona şi pe cele ale Guvernului. Consider că acest exemplu ar trebui să-l aplice şi celelalte minorităţi de aici. Noi suntem cetăţeni ai acestui stat şi, în acest context, fiecare dintre noi trebuie să contribuie la edificarea Republicii Moldova. Noi suntem categoric împotriva creării de autonomii. Vrem să ne simţim cetăţeni cu drepturi depline şi să putem ocupa inclusiv funcţii publice.
– Referitor la tradiţia romilor de a-şi impune copiii să se căsătorească de mici, în ce măsură acest lucru se mai aplică şi astăzi?
– Conform recensământului din 2004, în Republica Moldova locuiesc oficial 12,570 mii de romi, neoficial însă numărul acestora se ridică la circa 150 000 de mii.
Avem dansuri, cântece frumoase, dar, din păcate, nu avem unde ne manifesta, cele mai mari festivaluri tradiţionale se fac la Moscova, Roma şi Kiev, pentru că acolo romii sunt susţinuţi de autorităţi.
Cât priveşte căsătoriile, în Moldova deja părinţii nu-şi mai impun copiii să se căsătorească de la 13-15 ani, cum se întâmpla înainte. Astăzi încercăm să uităm unele datini şi să ne asumăm anumite responsabilităţi, inclusiv consultarea tinerilor.
Femeia trebuie să-şi educe fiicele să-şi stimeze soţul şi să demonstreze respect faţă de socru, soacră, rude. De asemenea, se permite ca ginerele să fie de altă origine etnică. Avem multe exemple când mirele este moldovean, dar după o anumită perioadă se comportă ca un adevărat rom, se obişnuieşte.
Există şi cazuri de divorţ. În asemenea situaţii, dacă tinerii îmi solicită să mă implic, eu sunt obligat să o fac, cu un sfat sau cu o binecuvântare.
La romi există o singură dreptate, nu există două dreptăţi.
– Care este ocupaţia de bază a tinerilor de etnie romă?
– O bună parte dintre tinerii noştri se implică în business. În prezent, avem 59 de studenţi romi. Studenţii romi contribuie la promovarea unor idei pozitive. Şi aici vreau să dau mai multe exemple, cum ar fi Ion Duminică, primul rom care a ajuns doctor în politologie, Alla Marin, jurist, Roza Munteanu, rezidentă la specialitatea chirurgie în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmaceutică ,,Nicolae Testemiţanu” din Chişinău ş.a. Aceşti tineri sunt un exemplu pentru ceilalţi romi şi sper foarte mult ca şi alţii să le urmeze calea.
– Ce ne puteţi spune despre magie? Or, se ştie că romii practică foarte des această activitate.
– Magia reprezintă o capacitate psihologică profundă pe care o au anumite persoane, care s-a transmis ereditar şi a fost dezvoltată pe parcurs. Există o supraputere neomenească care te face să vezi, dacă te antrenezi şi ai harul.
Noi, romii, suntem creştini ortodocşi, credem în Dumnezeu.
– Ce planuri de viitor aveţi?
– Soroca este un oraş deosebit, cu diverse culturi unde nu există confruntări interetnice. În proiectele pe care intenţionăm să le realizăm se numără înfiinţarea Muzeului Naţional al Romilor, a Teatrului „Romanu”, o şcoală de dans şi muzică ţigănească. De asemenea, ne-am propus să construim o sală de banchete pentru minorităţile din oraşul Soroca şi un complex sportiv.
Dar pentru asta avem nevoie de ajutorul autorităţilor.
Totodată, mai am o mare dorinţă: să înfiinţez un centru universitar internaţional al romilor, unde să existe mai multe facultăţi, printre care şi Facultatea de Romologie, unde s-ar învăţa numeroase meşteşugării şi alte activităţi specifice romilor.
– Din sursele noastre, am aflat că veţi fi decorat cu Ordinul Republicii, la 8 aprilie…
– Dacă poporul crede, vede şi simte că fac bine şi dacă conducerea ţării mă consideră competent şi demn de această ţară, nu pot decât să mă simt onorat. Eu, cel puţin, am demonstrat şi voi demonstra, îmi voi aduce, cât voi avea puteri, aportul meu pentru societate, deoarece sunt patriot şi altruist şi pun accent pe valorile noastre naţionale şi cele umane, Totodată, cu tot sufletul şi cugetul meu de BaroRom, vreau sa fac bine oamenilor şi să ajut la promovarea Republicii Moldova la nivel mondial.
Eu întotdeauna am stimat, stimez şi mereu voi stima Guvernul şi preşedintele ţarii noastre şi întotdeauna sunt gata să vin în ajutor pentru binele poporului şi ţarii noastre, Republica Moldova.
– Vă mulţumim.
“Mesaj de felicitare
8 aprilie este Ziua Internaţională a Romilor. Cu acest prilej, scumpi şi dragi romi, vă doresc multă sănătate, răbdare, pace în suflete, căci unde este pace, este şi înţelegere. Celor de origine ne-romă, le doresc să fie mai toleranţi faţă de naţiunea mea. Nu există naţiuni rele, există oameni răi în naţiune. Suntem fraţi şi surori, potrivit Sfintei Scripturi. Să ne gândim împreună la Dumnezeu, căci fiecare suntem diferiţi în faţa Domnului, iar către moarte suntem toţi egali.
Hai să ne gândim cu toţii ce am făcut bine şi ce am făcut rău, să trăim o viaţă frumoasă şi destoinică.
Vă cuprind, vă pup, mă închin la toţi cei care vor participa la Ziua Internaţională a Romilor, indiferent de naţionalitate şi credinţă.
La mulţi ani, la mulţi bani.
Cu profund respect, Baronul Romilor din Republica Moldova,
Artur Cerari”

Leave a Reply

Your email address will not be published.