Shadow

Egalitate socială pentru romii din Timişoara şi din Vârşeţ

Vineri, 28 martie, Fundaţia Hemofarm din Vârşeţ, Serbia, şi Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru Copiii Noştri” din Timişoara au organizat conferinţa de final a proiectului „Social Equal Opportunities”.
Proiectul s-a derulat la Timişoara şi la Vâşeţ, în perioada 2013-2014, în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia. Evenimentul a avut loc la Sala de Protocol a S.C. Pasmatex S.A – str. Jiul nr. 2 Timişoara. Au participat invitaţi din cele două ţări, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai societăţii civile.
Letiţia Mark, preşedintele Asociaţiei „Pentru Copiii Noştri”, a subliniat că proiectul Social Equal Opportunities are ca obiectiv general crearea de politici publice pentru incluziunea socială a populaţiei rome din cele două comunitaţi din Vârşeţ şi Timişoara. Populaţia romă, în special femeile, se confruntă cu o serie de dezavantaje cum ar fi: o slabă alfabetizare, o rată ridicată a şomajului, marginalizare şi excludere socială.
„Prin implementarea proiectului, s-a dorit în principal identificarea unor soluţii pentru facilitarea dialogului social între comunitaţile de romi, cu precădere între femeile de etnie romă şi serviciile publice din Vârşeţ şi Timişoara”, a precizat Letiţia Mark.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *