Cercetare sociologica privind incluziunea femeilor de etnie rroma

Asociația Femeilor Țigănci Pentru Copiii Noștri Timișoara (AFTPCN) în parteneriat cu Fundația Hemofarm din Vârșeț, Serbia, implementează în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România- Republica Serbia proiectul Social Equal Opportunities (Code MIS-ECT 1387). Acesta proiect in valoare de 259.900 de euro este cofinanțat de Uniunea Europeană, în proporție de 85% prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) și se derulează la Timișoara și Vârșeț.

In cadrul proiectului Social Equal Opportunities a fost realizata o ceretare sociologica cantitativa si calitativa privind conditiilor de trai, a nivelului de instruire, a accesului la servicile sociale si incluziunea socială a femeilor de etnie

romă din Timisoara.

Rezultatele cercetarii au arata ca: Subiecții cercetării, femeile de etnie rroma, au un nivel scăzut de educație, afirmație făcută în baza faptului că 85% dintre ele nu au mai mult de 8 clase.

O analiză mai amănunțită relevă că 39% dintre femeile intervievate sunt fără școală, 7% nu au 4 clase terminate iar 9% au finalizat ciclul primar.

Dintre acestea, 52%, respectiv 53% declară că nu prea știu bine sau nu știu deloc să scrie și să citească.

Calculatorul îl știu folosi, bine sau foarte bine, doar 17% dintre persoanele ce au făcut parte din eșantionul studiului de față.

Respondenții care au copii cu vârsta între 3 și 6 ani spun că 39% dintre aceștia încă nu sunt înscriși la grădiniță, 30% sunt, 8% au renunțat să mai meargă, iar 23% dintre părinți nu vor să își dea copiii la grădiniță.

Comparativ cu persoanele intervievate, copiii acestora sunt mai bine instruiți, astfel că 68% respectiv 29% dintre ei știu, bine sau foarte bine, să scrie, să citească și să folosească calculatorul.

Subiecții nu sunt foarte optimiști în privința faptului că ai lor copii vor continua studiile după finalizarea ciclului gimnazial, astfel că doar 18% dintre ei sunt siguri că acest lucru se va întâmpla, iar în 49% dintre cazuri, copiii probabil vor ajunge la liceu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.