Day: April 29, 2014

Romii şi imaginea României

Romii şi imaginea României

Dezvaluiri, Romii in imagini
Intr-o depeşǎ a Agenţiei France Presse se aratǎ cǎ relaţiile dintre Franţa şi România au cunoscut o perioadǎ de “turbulenţe”, mai ales în vara anului 2010 cînd preşedintele de atunci, Nicolas Sarkozy, a lansat o politicǎ de expulzare a romilor spre ţǎrile lor de origine. In prezent, Franţa şi România doresc sǎ defineascǎ bazele unui parteneriat pentru urmǎtorii cinci ani, într-un moment cînd Franţa este al treilea partener comercial al României, dupǎ Germania şi Italia. In presa românǎ sunt deseori formulate interogaţii în legǎturǎ cu aşa-zisa “imagine” nu tocmai favorabilǎ pe care o are România în presa francezǎ. Sǎ fie oare numai romii români de vinǎ pentru aceastǎ imagine nu tocmai extraordinarǎ? Nicidecum. Dacǎ ar fi sǎ reluǎm filmul evenimentelor care i-au impresionat foarte mult p
Ziua Mișcării Romilor din România

Ziua Mișcării Romilor din România

Actualitate, Romii in imagini
Primul act care se poate califica drept al unei mișcări este cel prin care romii s-au arătat solidari cu actul unirii. La 27 aprilie 1919, o Adunare a reprezentanților țiganilor din România, întrunită la Târnaveni, salută decizia Marii Adunari Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 de unire a Transilvaniei cu România. Romii își exprimau angajamentul față de noua patrie și speranța egalității în drepturi cu ceilalți cetațeni ai României. Perioada interbelică a reprezentat pentru populația de romi o epocă de transformări importante care se remarcă prin direcția modernizării pe care o cunoaște populația romă din regat. Apare o elită romă formată din intelectuali, artiști, publiciști, comercianți, lăutari care nu-și tradează originea și care încep mișcarea de emancipare a poporul