Shadow

Protecţia drepturilor Romilor în cadrul Consiliului Europei

Actualmente, în Europa locuiesc peste opt milioane de Romi/ţigani. În pofida prezenţei lor pe continentul european, Romii rămân a fi cel mai puţin integrat şi cel mai persecutat popor din Europa. După destrămarea Uniunii Sovietice, violenţele rasiste împotriva Romilor au sporit, iar drepturile lor civile de bază au fost încălcate. Datorită gravităţii problemelor cu care se confruntă, situaţia Romilor a atras atenţia mai multor organizaţii europene.

Consiliul Europei a fost printre primele organizaţii care a conştientizat aceste probleme. Încă din 1968, Organizaţia s-a implicat în studierea şi diseminarea informaţiei despre Romi şi problemele acestora; după 1993 acţiunile pentru protecţia acestui popor au devenit mai coerente şi organizate. Astfel, Consiliul Europei, prin intermediul organelor sale a elaborat mai multe documente care vizează protecţia drepturilor Romilor, iar din 1993 Consiliul Europei a iniţiat programul numit „Promovarea măsurilor de încredere faţă de minorităţi” în scopul de a implementa iniţiative speciale care să schimbe atutudinile ostile din cadrul comunităţilor interetnice. Una din cele mai importante contribuţii a Consiliului Europei a fost recunoaşterea că Romii constituie în Europa o minoritate şi trebuie protejaţi ca atare. Activitatea Consiliului Europei a plasat protecţia Romilor în topul agendei privind drepturile omului şi a pus în evidenţă probleme cu care aceştia se confruntă. În plus, instrumentele generale cu privire la drepturile omului, drepturile minorităţilor şi rasismul pot fi aplicate foarte util şi în cazul Romilor. Mecanismele de monitorizare ale acestor instrumente în repetate rânduri au soluţionat încălcările drepturilor Romilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *