Au început înscrierile la Universitate

La programele de licenţă sunt libere peste 1.000 de locuri * cifra este aproximativ egală cu cea alocată pentru anul universitar trecut * lor li se mai adaugă alte 1.655 de locuri în regim cu taxă

La Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) până pe 23 iulie, au loc înscrierile pe cele aproximativ 1.000 de locuri fără taxă, la programe de licenţă pentru anul universitar 2014-2015. Potrivit prof. univ. dr. Mircea Diaconu, prorector al USV, „pentru anul academic 2014-2015, pentru programele de licenţă, ministerul de resort a alocat universităţii sucevene 1.040 de locuri bugetate, cifră aproximativ egală cu cea alocată pentru anul universitar 2013-2014”. La acestea se adaugă încă 118 locuri pentru romi, absolvenţi din Republica Moldova şi români de pretutindeni. Pe lângă locurile subvenţionate de la bugetul de stat, USV mai scote la concurs şi 1.655 de locuri în regim de cu taxă (faţă de 1.400, pentru actualul an şcolar). Admiterea din acest an se face pe baza mediei şi a notelor de la Bacalaureat.

Repartizarea locurilor aprobată de Senatul instituţiei

Absolvenţii ciclului liceal care vor să urmeze cursurile Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică pot alege dintr-o ofertă bogată de domenii de licenţă (finanţe, management, contabilitate, administrarea afacerilor, drept), atât numărul de locuri subvenţionate de la bugetul de stat, cât şi al celor cu taxă fiind dintre cele mai numeroase dintre toate facultăţile universităţii (173 de locuri fără taxă şi 638 cu taxă). Cele mai multe locuri fără taxă au fost alocate programelor Finanţe bănci şi Afaceri internaţionale.

La Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2014-2015, aprobată de Biroul Senatului USV, este de 182 de locuri la buget şi 168 de locuri cu taxă. Cele mai multe locuri bugetate sunt disponibile pentru programul Calculatoare (47 de locuri).

În cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a USV doritorii au la dispoziţie 82 de locuri subvenţionate de stat şi 99 de locuri cu taxă. Dintre locurile bugetate, 27 sunt atribuite domeniului Sănătate.

Facultatea de Silvicultură pune la dispoziţia absolvenţilor o ofertă educaţională variată, pentru concurs fiind scoase 150 de locuri, dintre care 63 sunt bugetate.

La Facultatea de Istorie şi Geografie sunt scoase la admitere 63 de locuri subvenţionate de la bugetul de stat (cele mai multe alocate programelor Geografia turismului şi Relaţii internaţionale şi studii europene).

Leave a Reply

Your email address will not be published.