Shadow

Antiţiganismul

Un studiu despre stigmatizarea romilor şi mass-media ca instrument de răspîndire a prejudecăţilor.

Săptămîna trecută a fost prezentat la Berlin studiul politologului Markus End, intitulat: „Anţiganismul public german. Strategii şi mecanisme ale comunicării mediale“ („Antiziganismus in der deutschen Öffentlichkeit. Strategien und Mechanismen medialer Kommunikation“, Heidelberg, 2014). La prezentarea studiului au participat preşedintele Consiliului Central al romilor şi populaţiei sinti din Germania, Romani Rose, directoarea centrului federal de anti-discriminare, Christine Lüders, şi, bineînţeles autorul, Markus End. Cercetarea a fost realizată la cererea Centrului cultural şi documentar al romilor şi sinti din Germania.

Studiul analizează pentru prima dată detaliile mecanismelor resentimentare îndreptate contra romilor prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă: prin televiziune, radio, ziare şi reviste. Autorul nu s-a oprit neapărat asupra unor exemple drastice de rasism, ci asupra formelor mai subtile ale structurilor de gîndire şi prejudecăţilor anti-ţigane, aşa cum pot fi întîlnite în mass-media curentă. Markus End îşi bazează analiza pe numeroase exemple concrete, preluate din relatările difuzate şi publicate în ultimul timp. Tocmai aceste relatări reflectă scheme de interpretare bazate pe idei preconcepute sau pe stereotipuri interiorizate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *