Shadow

“Romii pot ocupa nişe economice“

CAMPANIE. EVZ continuă dezbaterea despre romi cu un interviu acordat ziarului de liderul Asociaţiei Civice a Romilor. Teza lui Costel Bercuş: investiţia în romi este mai profitabilă decât marginalizarea lor, dar şi aceştia trebuie să se schimbe.

Costel Bercuş, liderul Alianţei Civice a Romilor şi preşedintele Fondului pentru educaţia romilor, se prezintă ca un activist radical pentru că susţine schimbarea comunităţii rome. Spune despre sine că provine, asemenea celor mai mulţi colegi ai săi din societatea civilă, dintre romii asimilaţi în timpul regimului comunist.

EVZ: Câţi bani sunt alocaţi anual din fonduri externe şi interne pentru romi?

Costel Bercuş: Este greu de cuantificat, există surse de finanţare diferite. Din declaraţiile Comisiei Europene, rezultă că, în ultimii ani, au fost alocate 275 de milioane de euro pentru programe de incluziune a romilor la nivelul statelor UE. Sprijinul financiar alocat Guvernului României este de ordinul milioanelor de euro anual. Chiar în cazul foarte improbabil de a avea alocate fonduri de peste 30 de milioane de euro pe an, asta ar însemna o sumă în jur de 0,04 euro pe zi pe fiecare rom.

Pe ce criterii sunt distribuiţi?

Percepţia publică este aceea că banii UE sau ai guvernului sunt consumaţi de către organizaţii ale romilor, fără un impact la nivelul comunităţilor. Lucrurile stau cu totul altfel: organizaţiile primesc fonduri pe proiecte ca educaţie, sănătate, locuinţe, angajare sau formare profesională. Sumele primite de ONG-urile de romi sunt incomparabile cu sumele gestionate de ministerele de resort.

În plus, guvernul îşi doreşte „contractarea“ ONG-urilor de romi, lucru care duce la derogarea de responsabilitate faţă de propriii cetăţeni şi la o dependenţă dăunătoare a organizaţ iilor de romi, forţate să-şi „ajusteze“ poziţia, în special în cazul în care e critică, faţă de guvern. Banii nu vor ajunge niciodată în formă fizică.

Leave a Reply

Your email address will not be published.