Ultimul dans al urşilor trişti

Pentru a-şi hrăni familiile, ţiganii ursari au schimbat obiceiurile urşilor bruni pănă i-au trasformat intr-o o altă specie: ursul dansator, cel fără ghiare, fără dinţi, care nu poate văna şi nu hibernează niciodată. Ultimii trei urşi dansatori din Uniunea Europeană au fost salvaţi la sfărşitul săptămănii trecute de la o familie de ţigani romăni mutaţi in Bulgaria.

Pentru a-şi hrăni familiile, ţiganii ursari au schimbat obiceiurile urşilor bruni pănă i-au trasformat intr-o o altă specie: ursul dansator, cel fără ghiare, fără dinţi, care nu poate văna şi nu hibernează niciodată. Ultimii trei urşi dansatori din Uniunea Europeană au fost salvaţi la sfărşitul săptămănii trecute de la o familie de ţigani romăni mutaţi in Bulgaria.

Uşa cuştii se deschide cu un scărţăit metalic. Misho, ultimul urs dansator al Uniunii Europene, işi inalţă nasul in aerul rece de munte şi adulmecă pădurea ce se arată in faţa lui. Păşeşte greoi in afara cuştii, dar nu se duce ţintă spre copaci, ci se opreşte la stălpii de oţel din faţa lui mirosindu-i pe fiecare in parte. Pentru că in toţi cei 19 ani a trăit cu inele de fier in nas, de care erau prinse lanţuri, izul de metal ii este mai apropiat decăt cel de lemn sau de iarbă. Misho refuză pentru căteva clipe pădurea şi se intoarce de bună voie inapoi in cuşcă.

Leave a Reply

Your email address will not be published.