Shadow

Care este religia predominantă a ţiganilor din România?

În lume, pe lângă numeroase practici păgâne, romii deţin în general religia populaţiei majoritare. Astfel, în conformitate cu religia predominantă a României, majoritatea romilor sunt creştini ortodocşi. În ultimele două decenii au existat multe cazuri în care romi ortodocşi s-au convertit la diverse culte neoprotestante (totuşi, majoritatea enoriaşilor acestor comunităţi religioase nu sunt etnici romi, ci români). În unele localităţi cu o populaţie predominant maghiară (în estul şi nordul Transilvaniei), romii sunt fie romano-catolici, fie reformaţi (în funcţie de confesiunea maghiarilor). De asemenea, în unele sate care deţin (sau au deţinut) o populaţie săsească există mici comunităţi de romi luterani (de ex. la Uila). O bună parte a romilor din Dobrogea sunt musulmani (aprox. 1% din totalul romilor din România, una dintre cele mai însemnate comunităţi fiind cea din Babadag).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *