Shadow

Bune practici în învăţământul în limbile minorităţilor naţionale din România

La sediul Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa” a avut loc reuniunea Comisiei pentru învăţământ şi tineret a Consiliului Minorităţilor Naţionale cu tema „Bune practici în învăţământul în limbile minorităţilor naţionale din România”.

La întâlnire au participat: doamna Christiane Gertrud Cosmatu, subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice, domnul Gheorghe Sarău, inspector în cadrul Direcţiei Generale Învăţământ în Limbile Minorităţilor din Ministerul Educaţiei Naţionale, domnul Dan Ion Nasta, cercetător ştiinţific la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, reprezentanţi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

Locul pentru desfăşurarea reuniunii nu a fost ales întâmplător, luna aprilie fiind cea în care este marcată, în fiecare an, Ziua Internaţională a Romilor. Din acelaşi motiv, dezbaterile au debutat cu o prezentare detaliată a situaţiei învăţământului în limba romani, prezentare susţinută de domnul Gheorghe Sarău. Au fost abordate şi subiecte de interes pentru toate celelalte minorităţi naţionale din România care beneficiază de învăţământ în limba maternă, dar şi pentru cele care intenţionează să organizeze un astfel de învăţământ. Problemele ridicate în acest cadru au fost cele referitoare la asigurarea manualelor şcolare pentru elevii care studiază în limba maternă, formarea şi asigurarea unui număr suficient de cadre didactice, identificarea şi accesarea unor surse de finanţare pentru acest domeniu ş.a.

A devenit o tradiţie ca la întâlnirile Comisiei să participe, în calitate de invitaţi, specialişti din domeniul educaţiei, reprezentanţi ai unor instituţii care desfăşoară activităţi ştiinţifice în domeniul studierii limbilor materne. La această reuniune a fost invitat domnul Dan Ion Nasta, cercetător ştiinţific la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, care a vorbit celor prezenţi despre educaţia lingvistică în Europa, despre posibilităţile de colaborare cu instituţii europene care abordează educaţia plurilingvă, inclusivă şi interculturală, cum este şi Centrul European de Limbi Străine de la Graz, Austria. Cu acest prilej, invitatul şi-a manifestat disponibilitatea de colaborare cu organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *