Shadow

Campania “Noi îţi dăm recomandarea” în plină desfăşurare

Un amplu proiect la nivel naţional a fost demarat de către Partida Romilor Pro-Europa pentru a asigura accesul tinerilor de etnie romă la o bună educaţie.

În mai multe unităţi de învăţământ s-au pus la dispoziţie o serie de locuri destinate exclusiv tinerilor cu potenţial ce aparţin etniei iar Partida Romilor s-a angajat să identifice aceşti tineri şi să îi sprijine astfel încât prin educaţie să se obţină un viitor mai bun pentru aceştia.

Campania la nivel naţional “Noi îţi dăm recomandarea” este cea care a reuşit să ofere şansa la o educaţie superioară pentru tinerii de etnie romă.

Obiectivele campaniei:

1.Identificarea copiilor de etnie romă, cu vârsta legală, pentru înscrierea acestora în clasa pregătitoare şi în clasa I.

2.Identificarea elevilor romi aflaţi în clasa a VIII-a în vederea consilierii şi orientării şcolare a acestora în învăţământul liceal.

3.Eliberarea adeverinţelor/recomandărilor de apartenenţă la etnia romă pentru elevii claselor a VIII-a şi a XII-a în vederea completării dosarului de admitere pentru liceu, respectiv facultate.

4.Identificarea copiilor şi adulţilor de etnie romă care au depăşit vârsta legală de înscriere în sistemul de învăţământ în vederea recuperării şcolare a acestora prin intermediul programului educaţional ‘’Şansa a doua”.

5.Consolidarea comunicării între reprezentanţii comunităţilor de romi şi unităţile şcolare prin organizarea periodică de întâlniri şi şedinţe la care să participe inspectorul şcolar, liderii romilor, părinţi şi elevi.

Promovarea studierii în şcoli a istoriei şi tradiţiilor rome.

Combaterea violenţei în unităţile de învăţământ prin intermediul unor campanii de prevenire.

În data de 29-30 aprilie şi 8 mai a.c., peste 150 de persoane de etnie romă din sectoarele 2 şi 3 au fost prezenţi pentru a primi recomandările pentru copiii lor.

Preşedintele Partidei Romilor, sucursala sector 3, Petre Gheorghe speră ca până la sfârşitul campaniei să obţină cât mai multe recomandări, un lucru pozitiv faţă de anii precedenţi.

Preşedintele Partidei Romilor Pro-Europa, sucursala sector 2, Mihai Cincă se declară mulţumit în comparaţie cu anii precedenţi. La prima întâlnire care a avut loc la şcoala nr. 95 au răspuns prezent peste 200 de persoane de etnie pentru a primi recomandarea.

‘’Faţă de anii precedenţi, în acest an, peste 200 de persoane şi campania încă nu s-a încheiat. Alături de vicepreşedintele şi echipa noastră vom merge din şcoală în şcoală şi vom informa toţi cetăţenii de etnie romă despre această campanie şi beneficiile ei pentru copiii lor”, a mai declarat Mihai Cincă, preşedintele PRPE, sucursala sector 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *