Acte de proprietate pentru romii din Iacobeni

Nu au acte de proprietate, dar, totuşi, spun că sunt casele lor. Locuiesc de ani buni acolo, de când au pus mână de la mână şi şi–au construit propriul adăpost sau l–au primit moştenire. Vorbim despre locuitorii comunei Iacobeni, majoritatea romi, care nu şi–au reglementat juridic terenurile. În ajutorul lor, pentru a nu mai umbla din “uşă–n uşă”, după cum spune Ioan Vasile Cori, primarul comunei, Guvernul României, cu sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu, au inaugurat proiectul “Dreptul la proprietate”, un program prin care 200 de familii vor avea până la sfârşitul anului casele cu acte în regulă.

Proiectul “Dreptul la proprietate”, realizat în parteneriat cu Primăria comunei Iacobeni şi Asociaţia pen­tru Dezvoltarea Economiei Sociale “Fuiorul de Lână” şi cofinanţat de Agenţia Naţională pentru Romi, are ca scop creşterea calităţii locuirii şi asigurarea drepturilor cetăţeneşti pentru un număr de 200 de imobile în care locuiesc cei aparţinând mi­norităţii rome. Ieri, la deschiderea oficială a programului, Căminul Cultural din Iacobeni s-a umplut de locuitorii din Iacobeni, inclusiv de oameni din Movile, Netuş, Noiştat şi Stejărişu. Cu toţii vor de multă vreme – spun ei – să aibă sigu­ranţa adăpostului, însă ba nu au avut bani, ba au tot fost amânaţi.

Costuri zero pentru beneficiari

Programul uşurează munca re­glementării judecătoreşti a tere­nurilor. “200 de case din Iacobeni vor obţine acte de proprietate fără să se adreseze instanţei de jude­cată. Se întocmeşte un dosar admi­nistrativ, cu acte de stare civilă, cu acte de identitate şi cu o declaraţie pe propria răspundere, că locuiţi în acea casă de 10-15 ani sau că e moştenire de la părinţi ori bunici. Beneficiarii nu vor plăti nimic, costul este zero pentru ei. Totul este fi­nanţat de acest proiect”, a spus Vasile Daniel, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi. Promisiunea că locuitorii din co­muna Iacobeni vor primi acte pen­tru proprietatea lor este veche. “Noi am promis ca în comunităţile de romi să luăm măsuri importante pentru a rezolva o problemă esen­ţială în procesul de integrare a ro­milor: reglementarea juridică a te­re­nurilor pe care aţi construit case. În decursul timpului, s-au construit case pe diferite terenuri, CAP-uri, IAS-uri. Nimeni nu s-a ocupat de re­glementarea juridică. Or, ne­având locuinţa reglementată juridic, nu aveţi domiciliu. Nu puteţi primi alocaţii de stat, ajutoare so­ciale”, a adăugat Ioan Cindrea, pre­şedintele Consiliului Judeţean Sibiu. Comuna Iacobeni este alcătuită în­deosebi din populaţie romă. “Ceea ce îi doare pe oameni asta e. Şi că nu au nici locuri de muncă”, a spus şi Ioan Vasile Cori, primarul comunei.

Leave a Reply

Your email address will not be published.