Shadow

Consiliul Europei: Moldova este pe calea cea dreaptă

Moldova pare să se afle pe calea cea dreaptă în finalizarea implimentării angajamentelor sale față de Consiliul Europei (CE) și în procesul său de integrare europeană. La această concluzie a ajuns Comitetul de miniștri al CE, care a adoptat decizia privind stadiul cooperării cu țara noastră al forului de la Strasbourg. În raportul elaborat de Secretariatul Consiliului se menționează progresul obținut de Moldova în ceea privește îndeplinirea obligațiilor statutare, precum și cele asumate la momentul aderării la organizație.

De asemenea, autorităților țării noastre li se sugerează să acorde atenție și transferului instituțiilor penitenciare de la Ministerul Afacerilor Interne la Ministerul Justiției, a ratificării Cartei Europene a Limbilor Minoritare și Regionale, dar și a adoptării unei legi anti-discriminare comprehensive.

Statele membre ale Consiliului Europei au încurajat în unanimitate dezvoltarea în continuare a programelor de cooperare, destinate RM, în special pentru susţinerea reformelor în domeniul justiţiei şi organelor ocrotirii normelor de drept, acordarea asistenţei pre-electorale şi măsurilor de consolidare a încrederii dintre cele două maluri ale râului Nistru.

Leave a Reply

Your email address will not be published.