Analiză regională privind comunitățile defavorizate din Regiunea Centru: ADR Centru va identifica și prioritiza riscurile sociale

La propunerea Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, reprezentanții administrației publice din Regiunea Centru, împreună cu membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Centru, au decis realizarea la nivel regional a unei analize legate de comunitățile defavorizate, în mod concret a comunității rome. O astfel de analiză este esenţială pentru identificarea şi prioritizarea problemelor şi riscurilor sociale din Regiunea Centru, astfel încât să se poată elabora un set de recomandări pertinente cu scopul de a diminua şi de a înlătura efectele negative ale acestora.

Materialul ce va fi pregătit de ADR Centru va contribui la fundamentarea unor acțiuni corelate cu Planul Regional de Dezvoltare 2014-2020, cu Programul Naţional de Reformă 2011 – 2013 și cu aspectele sociale prevăzute de Strategia Europa 2020.

Romii reprezintă cea mai mare şi mai vulnerabilă minoritate din Uniunea Europeană, comunitatea lor fiind în general marginalizată şi discriminată, membrii acestei comunități trăind în condiții socio‐economice precare. Incluziunea romilor şi a altor categorii defavorizate în viața socială şi economică este necesară pentru a atinge obiectivele Strategiei UE 2020. Acest proces presupune însă o schimbare de mentalități, atât din partea majorității cât şi din partea acestei minorități. În acest sens a fost pregătit Cadrul UE pentru Strategiile Naționale de Incluziune a Romilor 2020, iar pe baza acestuia s-a realizat Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012 – 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.