Banii europeni pentru romi – programe de alfabetizare, nu seminarii fără sens

Deşi sunt mulţi eurodeputaţi români care ştiu foarte bine cum sunt cheltuiţi banii europeni alocaţi integrării romilor, nu de la ei, ci de la conducerea Consiliului Europei a venit un prim semnal de alarmă în acest sens. Thorbjorn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, a declarat recent că a convenit cu autorităţile române ca banii disponibili pentru comunitatea romă să fie folosiţi pentru obţinerea de rezultate practice în educarea copiilor, nu pentru discuţii în seminarii şi O.N.G.-uri.

Seminariile şi pliantele nu rezolvă marile probleme

În ciuda alocării unor sume gene¬roase, pe proiecte europene, pentru ajutorarea şi integrarea reprezen¬tan¬ţilor comunităţii rrome, rezultatele con¬crete, în România, întârzie să apară. Este un lucru pe care l-au remarcat nu eurodeputaţii români, aşa cum ar fi fost normal, ci chiar conducerea Consiliu¬lui Europei.“Trebuie să fim mai orien¬taţi spre rezultatele concrete, să folo¬sim mai bine fondurile disponibile. Se discută prea mult, sunt prea multe con¬ferinţe, prea multe O.N.G.-uri care tră-iesc din aceste resurse şi nu funcţio¬nează în mod neapărat spre beneficiul comunităţilor de romi. Acum trebuie să ne folosim de aceste resurse în modali¬tăţi mai practice, mai ales pentru copiii din familiile rome”, a afirmat Thor¬bjorn Jagland.

Aflat într-o vizită oficială la Bucu¬reşti, el a precizat că a făcut câteva vi¬zi¬te pentru a vedea situaţia copiilor romi şi a arătat că aceştia trăiesc în “condiţii groaznice”, din care trebuie scoşi în primul rând pentru a putea fi apoi educaţi: “Am făcut nişte vizite am văzut cum unii dintre aceşti copii tră¬iesc şi pot să spun că încearcă să su¬pravieţuiască. Iar primul scop este să îi scoatem din acest mediu, să fie la stan¬dardul celorlalţi oameni, nu în aceste condiţii groaznice pe care le au în fa¬mi¬liile rome. Iar al doilea scop este să le oferim o educaţie”.

Secretarul general al Consiliului Europei a subliniat că instituţiile euro¬pene şi autorităţile naţionale şi locale trebuie să se concentreze mai mult în această direcţie pentru a putea găsi o rezolvare a problemei, care este una de nivel european: “Este, de fapt, o provocare europeană, aceasta este cea mai mare minoritate etnică de pe con¬tinentul european, de 12 milioane de persoane, şi avem o obligaţie să lu¬crăm împreună, instituţiile europene şi autorităţile naţionale şi locale, pentru a-i îmbunătăţi condiţiile de trai”.

Ministrul de Externe, Titus Cor¬lă¬ţean, a arătat că Guvernul român abordează problema în cooperare cu Consiliul Europei şi are un “anga¬ja¬ment constant” pentru “integrarea de¬plină a romilor în societate”, însă pen¬tru a obţine acest rezultat este nevoie şi de “participarea tuturor romilor” în acest sens. “În România există nume¬roase acţiuni şi proiecte guverna¬men¬tale întreprinse în ultimii zece ani, care se traduc în rezultate palpabile, esti¬măm însă că impactul proiectelor de incluziune socială va fi mai vizibil în timp pe termen mediu şi lung”.

Titus Corlăţean a mai arătat că împreună cu Consiliul Europei au fost pregătiţi mediatori şcolari, care sunt activi în peste 800 de şcoli din Româ¬nia, dar spune că este nevoie şi de co¬operări între state pentru a obţine fi¬nanţări din fondurile europene pentru proiecte transfrontaliere, în care tre¬buie să fie implicate în primul rând au¬torităţile locale.

Leave a Reply

Your email address will not be published.