Peste 150 de tineri maramureşeni îşi doresc să devină agenţi de poliţie. Printre ei şi tineri rromi

Data limită de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere la şcolile de agenţi de poliţie la Serviciul Resurse Umane din IPJ Maramureş a fost ziua de 22 august. De menţionat că din totalul celor înscrişi, numai 153 de tineri au fost declaraţi „apţi” în urma evaluării psihologice realizate de specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. Cum era şi normal, cei mai mulţi dintre ei, 117 la număr, au optat să candideze pentru ocuparea unora din cele 125 de locuri ale Şcolii de agenţi de poliţie „Septimiu Mureşan” – Cluj Napoca, iar alţi 36 pentru cele 500 de locuri scoase la concurs de Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina. Potrivit informaţiilor furnizate de către IPJ Maramureş, în şcolile de agenţi de poliţie din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române concursul de admitere se desfăşoară în mai multe etape. Astfel, în perioada 08 – 10 septembrie va avea loc etapa I care cuprinde examinarea medicală şi verificarea aptitudinilor fizice, iar în data de 11 septembrie proba de verificare a cunoştinţelor la limba română şi limba străină (engleză sau franceză, potrivit opţiunii la înscriere). În urma aprobării de locuri pentru cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale, cifrele de şcolarizare pentru sesiunea 2014 au fost stabilite astfel: la Şcoala „Vasile Lascăr” – Câmpina sunt 10 locuri pentru cetăţeni romi şi cinci pentru alte minorităţi, pentru ocuparea cărora în judeţul Maramureş s-au înscris cinci persoane (romi, ucraineni şi alte etnii). La Şcoala „Septimiu Mureşan” – Cluj Napoca au fost aprobate trei locuri pentru romi şi două pentru alte minorităţi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.