Shadow

Localităţile populate de romi vor avea mediatori comunitar

În localităţile compact sau mixt populate de romi, vor fi angajaţi mediatori comunitari, care sunt persoane de etnie romă din comunitate. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat astăzi, 21 martie, de Parlament.

Potrivit proiectului, mediatorii vor fi responsabili de asigurarea efectivă a accesului romilor la servicii de educaţie, asistenţă medicală, socială, încadrare în câmpul muncii, documentare şi condiţii mai bune de locuit etc. Iar angajarea, coordonarea și monitorizarea activității mediatorilor comunitari va fi realizată de către autoritățile administrației publice locale de nivelul I.

Ministrul în exerciţiu al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Valentina Buliga, susține că angajarea mediatorilor comunitari în localitățile compact sau mixt populate de romi reprezintă o practică de succes, folosită în mai multe state europene, fiind prompt recomandată pentru aplicare de către Comisia Europeană.

Funcţiile de bază ale mediatorilor comunitari vor consta în informarea populaţiei de etnie romă privind oportunităţile de consolidare a procesului de integrare socială şi economică şi asigurarea medierii propriu-zise a acestor procese, prin acordarea asistenţei individualizate şi specifice la nivel comunitar.

Actualmente, în circa 25 de localități din țară activează mediatorul comunitar, care este susținut financiar de către PNUD Moldova. Potrivit estimărilor, va fi necesară instituirea funcției de mediator comunitar în circa 47 de localități din R. Moldova, populate preponderent de romi. În bugetul de stat pentru 2014a fost planificată suma de 462,6 mii de lei, ceea ce va permite angajarea la această etapă a 15 mediatori comunitari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *