Shadow

Integrarea romilor, obiectivul lui Ştefan Gazsi

O problemă intens vehiculată a ultimilor ani, indiferent de guvernare, este integrarea socială romilor. Persoana care răspunde de educaţia acestora la Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş este inspectorul şcolar pentru minoritatea romă, Ştefan Gazsi.

Reporter: Puteţi să ne faceţi o scurtă prezentare a activităţii de până acum?

Ştefan Gazsi: Sunt absolvent al Universităţii „Petru Maior” profil administraţie publică şi master în managementul administraţiei publice. Sunt deasemeni absolvent al Universităţii „Babeş Bolyai” profil pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, ca şef de promoţie. Sunt profesor titular al Colegiului Economic Transilvania specializarea administraţie publică şi începând cu septembrie 2013, sunt inspector şcolar pentru problemele educaţionale ale romilor.

Rep.: Cu ce se ocupă un inspector şcolar de specialitate pentru minoritatea romă?

Ş.G.: Avem 23 de cadre didactice care predau limba romani la nivel de limbă maternă în anumite unităţi de învăţământ care au pondere ridicată de elevi romi care îşi asumă etnia. Un alt aspect al activităţii mele, dar la fel de important, având în vedere nativitatea lor , istoria şi tradiţiile lor încercăm cât mai mult să-i aducem spre educaţie, să-şi termine studiile, să creem o clasă a romilor care să nu fie neapărat elitistă, dar să se integreze în cultura socială a societăţii.

Rep.: Integrare prin asimilare?

Ş.G.: Nu, nu prin asimilare. Trebuiesc păstrate cutumele fiecărei naţionalităţi. Vorbim de o multiculturalitate, dar să participăm activ cu toţii la viaţa societăţii, să ne transformăm din asistaţi sociali în contribuabili activi la dezvoltarea societăţii.

Rep.: Tradiţiile etniei includ de exemplu şi căsătoriile la vârste foarte fragede.

Ş.G.: Opinia mea personală este că le dezaprob întru totul. S-au întâmplat în anumite neamuri ale romilor, pentru că nu toate neamurile au această tradiţie. Aici diferenţiez căsătoriile precoce, pentru că dacă vorbim de vârsta de 16 ani, deja fenomenul în societatea noastră s-a extins şi la alte etnii. Problema este reală dacă ne gândim la cele din preajma vârstei de 10 ani. În această problemă s-au implicat şi anumite ONG-uri rome care prin proiectele pe care le desfăşoară în comunităţile rome încearcă să stopeze acest fenomen.

Rep.: Ce loc ocupă abandonul şi absenteismul printre problemele cu care vă confruntaţi?

Ş.G.: Absenteismul în rândul elevilor romi este generat în majoritatea cazurilor de starea materială precară a familiilor, neavând asigurate necesităţile minime pentru participarea copilului la viaţa şcolară. Nu au bani de haine, de rechizite. Absenteismul în rândul romilor nu înseamnă refuz către educaţie, către şcoală. Abandonul este mai ridicat în rândul elevilor romi la nivelele superioare ale ciclurilor de învăţământ, când ei deja se simt în stare să muncească, vor să fie pe picioarele lor şi renunţă la şcoală, ducându-se să-şi câştige existenţa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *