Shadow

ONG-urile vizitează Ungaria pentru a identifica practici de succes privind educaţia romilor şi desegregarea

DARE-Net – Reţeaua «Desegregare şi acţiune pentru romi în domeniul educaţiei» s-a întrunit pentru o vizită de schimb de trei zile în Ungaria. În acest scop s-au vizitat şcolile unde sunt implementate proiecte de bune practici în domeniul desegregării şi, de asemenea, s-a discutat despre practicile de succes în domeniul desegregării şcolare şi a accesului la educaţie de calitate pentru copiii romi.

Vizita a fost organizată de Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC), în colaborare cu Fundaţia Chance for Children, un ONG din Ungaria angajat în litigarea segregării şcolare şi a asigurării accesului egal la educaţie de calitate pentru copiii romi din Ungaria.

Partenerii reţelei au vizitat şcoala primară locală din Hejőkeresztúr unde este implementat un proiect de integrare a romilor şi copiilor defavorizaţi prin diferite programe inovative cum ar fi lucrul în grup, jocuri de masă şi acordarea unei atenţii deosebite copiilor talentaţi în diferite domenii. Metodologia de predare adoptată de către această şcoală este recunoscută ca fiind o bună practică pentru integrare în Ungaria.

Partenerii au vizitat o comunitate de romi din Nyíregyháza unde o şcoală segregată a fost închisă în 2007, ca urmare a procedurilor judiciare lansate de Fundaţia Chance for Children pentru a elimina segregarea copiilor romi. Cu toate acestea, şcoala a fost redeschisă de către Biserica Greco-Catolică, în colaborare cu municipalitatea locală în 2014 şi a continuat să funcţioneze ca o şcoală segregată unde învaţă copiii romi. Fundaţia Chance for Children a lansat o acţiune civilă împotriva Bisericii şi municipalităţii locale, cu scopul de a închide şcoala segregată şi copiii să fie transportaţi cu autobuzul către alte şcoli de masă.

În timpul vizitei, partenerii reţelei au vizitat o instituţie de tip after-school la Budapesta, în Districtul IX, unde s-au întâlnit cu coordonatorii de proiect, cadrele didactice şi elevii romi care participă la acest program de after-school. Scopul acestui program este de a oferi ajutor elevilor la materiile de bază şi de a-i ajuta să se integreze în diferite şcoli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *