De la călăi la lăutari: istoria ţiganilor din Ţările Române

Pentru a defini etnonimul „ţigan” apelăm la prestigiosul „Oxford Dictionary” şi aflăm că „gipsy” (termenul folosit de englezi) este „member of a wandering race (called by themselves Rommany) of Hindu origin with dark skin and hair, living by basket-making, horse-dealing, fortune telling etc”. Este o definiţie realizată la sfârşitul secolului al XX-lea. „Membru al unei rase hinduse hoinare, autointitulaţi romani, cu pielea şi părul închise la culoare, care-şi câştigă existenţa din împletirea coşurilor, comerţul cu cai şi ghicitul viitorul” – aceasta ar fi traducerea adaptată din „Oxford Dictionary” a definiţiei „ţigan”, de la finele secolului al XX-lea, când misterul originii lor a fost în mare parte elucidat. Dar, în continuare, circulă mai multe ipoteze privind originea şi procesul imigraţionist spre Europa al ţiganilor. Denumirile ţiganilor Termenul ţtigan” este unul greco-bizantin – atsigani – de neatins (din verbul athiggainein – a nu atinge), dat unei secte creştine din secolul al VIII-lea din Frigia, ai cărei adepţi considerau o întinare contactul cu anumite obiecte sau numai vederea lor. Printr-o răstunare de sens este atribuit ţiganilor. Grecii i-au numit „atsigani” şi „cativeli”, turcii le ziceau „arami” şi „thingenes”, ungurii i-au numit „czigany” şi „faraontseg”, italienii – „zingari”, germanii – „zigeuner”, portughezii – „ciganos”, popoarele slave – „ţigani”, francezii – „vomi” si „bohemiens”, englezii – „gipsy”, popoarele nordice – „tartares” şi „saraceni”, belgienii şi olandezii – „idolatres” şi „heiden”, spanolii – „gitanos” şi „egipsyano”. Constatăm că numele exprimă o posibilă provenienţă. M. Block scria în 1938: „La Egipt ar trebui să ne gândim văzând proporţiile impozante ale pieptului la femeia ţigancă; asemănarea în destinele seculare ar vorbi de o origine iudaică; aspectul exterior, felul apariţiei ar viza pe tătari, mongoli. Aceasta ar fi dus adevăr la oarecari convingeri dacă ţiganii n-ar fi avut idiomul lor particular”. Într-adevar, limba ţiganilor a fost cea care a oferit argumente privind originea lor: India. În 1763, Istvan Valvy, student maghiar la Universitatea din Leyden, cunoaşte trei indieni din Malabra şi constată asemănarea între limba ţiganilor din Ungaria, din districtul Comorn şi limba indienilor malabrezi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.