Shadow

Romani Criss, Agenția Împreună, Fundaţia Ruhama și IPP avertizează Guvernul

Romani Criss, AgențiaÎmpreună, Fundaţia Ruhama și IPP avertizează Guvernul asupra riscului segregării comunităților de romi prin fonduri structurale în perioada 2014 – 2020.

Fondurile structurale pentru perioada 2014 – 2020 trebuie să se asigure că nu promovează segregarea comunităților rome în accesul la servicii publice precum locuire, acces la sănătate și educație și că operaționalizează investiții durabile pentru cât mai multe comunități locale, consideră Centrul Romilor de Intervenție Socială și Studii – Romani Criss, Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună, Fundaţia Ruhama şi Institutul pentru Politici Publice (IPP).

Organizațiile semnatare au analizat conținutul actualelor versiuni ale Programelor Operaționale aferente exerciţiului financiar al UE 2014-2020, în continuarea eforturilor lor de a stimula un proces autentic de dezbatere publică între structurile responsabile de pregătire a priorităților de finanțare și societatea civilă.

Deși recunosc nevoia concentrării resurselor în anumite comunități pentru obținerea unor rezultate semnificative, organizațiile atrag atenția asupra riscului creării unor decalaje între eventuale comunități selectate ca beneficiari strategici ale fondurilor alocate pentru zonele defavorizate și restul comunităților de romi. Cele 4 organizații semnalează riscul finanțării unor măsuri discriminatorii la adresa restului populației rome din alte comunități decât cele preselectate. Prin Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban/PI 9.1. – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, autoritățile române își asumă responsabilitatea de a finanța investiții la periferia zonelor urbane (ex: construcții de locuințe, infrastructură educațională) perpetuând astfel segregarea comunităților de romi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.