Lumi uitate – RUDARII

Confundaţi de cele mai multe ori cu ţiganii, deoarece au trăsături fizice asemănătoare, rudarii par să alcătuiască, totuşi, o unitate etnică proprie. Ungurii îi numesc pe rudari “Pharaoh nepek”(poporul lui Faraon), iar în Serbia şi spaţiul ex-iugoslav aceştia sunt cunoscuţi sub numele de karavlahi (vlahi negri). Bătrânii rudari din România cred însă, cu toată convingerea, că nu sunt ţigani, ci “români vechi”, descendenţi din daci

Mă îndrept spre Voitinel, un sat din comuna Gă­lă­neşti (Suceava), în care a răsărit, mai ales după 1989, un pitoresc “cartier ţi­gă­nesc”. Cătunul e alcătuit aproape în întregime din case de lemn, înconjurate de mici grădini înghesuite unele în altele, o veritabilă forfotă de lumini şi umbre, de sunete şi tăceri unduitoare. Culturi de cartofi şi stive de cherestea coabitează cu gu­noaie şi trandafiri înflo­riţi, ştiuleţi de porumb şi puradei dezbrăcaţi, gâşte toro­pite de soare şi grămezi de chirpici. Dintr-o bucătărie de vară răz­bate, până în uliţă, o voce plină de patos, sus­ţinută de acordu­rile unei viori: “Piţigoiu-i ca ţiga­nul,/ Ca şi el umblă săr­manul”. Deasupra unei gră­dini, patru fluturi albi execută un dans vertical, cu mişcări bruşte, o miraculoasă geome­trie aeriană, cu unghiuri într-o continuă schimbare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.