Shadow

Obiceiuri si traditii de nunta la rromi

Asociatia Pakiv Romania, prin Centrul de Incluziune Sociala pentru Persoanele de Etnie Roma Iasi, a organizat in data de 19 septembrie 2011 evenimentul cultural “ROMENDE – LA ROMI“, cu tema Traditii rome, amestec de nou si vechi, obiceiuri si traditii de nunta la romii din Regiunea de Nord Est.

Evenimentul face parte dintr-o serie de momente culturale prin care proiectul “Crearea si functionarea structurilor de asistenta axate pe ocuparea fortei de munca – Centre de incluziune sociala pentru persoanele de etnie roma” – ID 62509, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2014 Axa prioritară 6, Promovarea incluziunii sociale, isi propune schimbarea atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile si combaterea discriminarii fata de romi.
Evenimentul s-a desfasurat la sediul Centrului de Incluziune Sociala pentru Persoanele de Etnie Roma, CISPER Nord-Est Iasi, str. Iarmaroc, nr. 44 si a avut ca obiectiv pastrarea si afirmarea culturii, limbii si identitatii minoritatii romilor.
Obiectivele evenimentului cultural au urmarit:
1. Integrarea culturala, artistica, educationala a persoanelor de etnie roma prin actiuni specifice;
2. Promovarea identitatii rome prin actiuni care vor conduce la armonizarea valorilor culturale rome cu valorile culturale ale populatiei majoritare;
3. Exprimarea diferentelor dintre neamurile de romi si cunoasterea culturii acestora;
4. Dezvoltarea stimei de sine prin afirmarea identitatii valorilor si culturii rome.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *