Shadow

De ce consilierii judeţeni nu suferă romii!

Implicarea serioasă a autorităţilor locale şi folosirea eficientă a fondurilor europene pot integra romii, alături de strategiile naţionale, pot duce la incluziunea socială a romilor în societatea vâlceană. Dar la Rm. Vâlcea nu se întâmplă aşa ceva. Proiectele locale concrete nu au îmbunătăţit condiţiile de viaţă ale populaţiei rome. La solicitarea unui jurnalist rom de a comenta un studiu al unor ONG-uri potrivit căruia politicile în domeniu din anii 1997 -2014 nu au adus nicio măsură nouă, în Consiliul Judeţean Vâlcea, pentru integrarea romilor, mai ales dacă aceştia au publicaţie de-a lor, în loc de sprijin nu ştiu cum să saboteze. Romii au cerut un spaţiu unde să se întâlnească şi să desfăşoare activităţi educative culturale, dar credeţi că consilierilor judeţeni le pasă?! Statul român v-a minţit cu bună-ştiinţă în ceea ce priveşte problematica integrării romilor.

Statul român a raportat constant către organizaţiile cărora li se adresează, ONU, UE şi Guvernul SUA, cu privire la respectarea drepturilor omului, a combaterii discriminării şi a promovării incluziunii sociale a romilor. Mai mult decât atât, statul român şi-a asumat două strategii pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, vizând domenii precum educaţia, locuirea, sănătatea sau angajarea romilor. Autorităţile vâlcene au mimat interesul pentru problematica romă. Este de-a dreptul şocant să mintă, să păcălească, atât organizaţiile internaţionale, cât şi societatea civilă romă, reprezentată de Alexandru Diamant. Consiliul Judeţean a arătat dezinteres subiectului “în acordarea unui spaţiu pentru un ONG al unui rom” şi cu din lipsa resurselor sau complexitatea problemelor. Consilierii sunt mereu cu un vot negativ împotriva proiectelor de incluziune socială şi civilizaţie a populaţiei de etnie romă, care numară peste 15.ooo de romii.

Consider că educaţia este elementul de bază care poate asigura romilor abilităţile necesare pentru a se putea angaja, iar consilieri judeţeni credeţi că doresc ei ăa lanseze în curând noi măsuri pentru a facilita integrarea tinerilor romi în schemele de sprijin? Şi romii au ajuns într-un fel la o concluzie personală: românii nu ne ajută la nevoie. Dacă ar fi s-o spun româneşte pe şleau majoritatea romilor au deja o atitudine schimbată, s-a schimbat ceva şi asta e bine, au început a se civiliza. La Vâlcea nu se face nimic pentru integrarea lor. E drept, nu toți romii fac probleme, dar dacă nu oferi nimic în schimb, nici măcar respect și minimă civilizație… nu poţi cere ceva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *