Studenții de la Medicină au învățat să nu–și discrimineze viitorii pacienți

Cea mai discriminată categorie în sistemul de Sănătate este cea a romilor, fiind vorba de etichetare și un risc crescut de marginalizare, discriminare și excluziune socială. Ideea a fost demonstrată de proiectul “Învățământ superior medical orientat către aplicarea unui tratament nediscriminatoriu al pacienților”, un program de care a beneficiat ULBS și care și–a prezentat rezultatele finale vineri, 12 decembrie, ora 13, la Centrul de Reuniune Academică, de pe strada Banatului.

Partenerul proiectului a fost Asociaia pentru Dezvol­tare și Incluziune Socială, iar aciunea este finantată din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2014, propunându-și crește­rea performanțelor unității de învățământ superior impli­cate. ULB Sibiu s-a implicat în acest program și a adaptat programele de studii de licență la nevoile și cerințele pieței muncii, care să îmbunătățească acce­sibilitatea, eficacitatea și echitatea serviciilor medi­cale oferite populației. “Ideea proiectului a pornit tocmai de la recunoașterea realității faptului că în societatea românească, în general, și în sistemul de Sănătate din România, în special, există discriminare. Studiile mai recente o dovedesc”, trans­mit Silviu Morar, manager de proiect și decan al Facultății de Medicină a ULB Sibiu, și Alina Ungureanu, președinte al ADIS, în “Raportul de cercetare” al proiectului. Sibiul, un oraș nediscriminatoriu. Vineri, Ioan Bondrea, rec­torul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, a ținut să sublinieze importanța pro­gra­mului pentru instituția academică: “Dincolo de faptul că este unul dintre cele mai importante proiecte ale ULBS, are și o tematică deosebită. Ne duce puțin în istoria acestui oraș, care este nediscriminatorie. Sibiul a dovedit întotdeauna că este un oraș tolerant, intercultural, care a permis conviețuirea diferitelor culturi, dar și dezvoltarea oamenilor, fie că era vorba de români, sași, unguri, romi. A permis o dezvoltare frumoasă și un model de conviețuire în bună armonie”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.