Shadow

Peste 26 de mii de euro pentru copiii rromi

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala organizeaza, la statiunea Lacu-Sarat, Braila, Sala de Conferinta din cadrul Asociatiei “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” incepand cu orele 10:30, Seminarul Informativ pentru Regiunea Sud-Est actiune destinata cresterii gradului de informare privind liniile de finantare lansate prin intermediul Programului RO10, “Copii si tineri la risc, initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale”.

Programul CORAI are ca obiectiv principal imbunatatirea situatiei copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc social, cu o atentie speciala acordata populatiei de etnie rroma, contribuind, in acest fel, la reducerea inegalitatilor sociale si economice care separa aceste grupuri defavorizate de restul societatii. Programul are o valoare totala de 26,212,353 Euro si este finantat prin Granturile SEE 2009-2014.

Prezentarea apelurilor de propuneri de proiecte, respectiv “Local”, “Sinergii pentru viitor – copii in risc” si “Sinergii pentru viitor – tineri in risc”, urmata de o sesiune de intrebari si raspunsuri menita sa clarifice unele cerinte necesare accesarii fondurilor disponibile, va conduce la o mai buna intelegere din partea potentialilor solicitanti a modalitatilor de pregatire, contractare si utilizare a granturilor. In cadrul celor 3 apeluri lansate pot solicita finantari, dupa caz, in functie de specificul apelului, autoritati publice locale si nationale, precum si organizatii ne-guvernamentale. De asemenea, daca se considera a fi relevant pentru pregatirea si implementarea proiectului, solicitantul poate sa incheie parteneriate cu entitati din Islanda, Liechtenstein si Norvegia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *