Shadow

Guvernul va încadra mediatori şcolari în toate unităţile cu elevi romi în raport de minimum 15%

elevi romiGuvernul va încadra mediatori şcolari în toate cele 1.680 unităţi de învăţământ în care numărul de copii şi elevi romi este de minimum 15% şi va dezvolta programe de tip “Şcoală după şcoală” în comunităţile rome, conform strategiei în domeniu pentru 2015-2020, aprobată în şedinţa de miercuri.Guvernul va încadra mediatori şcolari în toate unităţile cu elevi romi în raport de minimum 15% .
“Obiectivul principal al Strategiei este incluziunea socio-economică a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome la un nivel similar celui al populaţiei majoritare. Principalele domenii de intervenţie sunt reprezentate de accesul la educaţie, locuri de muncă, sănătate şi locuinţe, în complementaritate cu serviciile sociale şi infrastructura, cultura şi combaterea discriminării”, informează Guvernul.
Cheltuielile estimate pentru implementarea acţiunilor cuprinse în acest document în perioada 2015-2016 sunt de 430,502 milioane de lei, urmand ca efortul naţional de finanţare să fie completat din Fondul Social European în domeniile educaţiei şi ocupării. De asemenea, pentru finanţarea Strategiei în perioada 2015-2020 vor fi accesate şi fonduri europene structurale şi de investiţii din cadrul financiar multi-anual al UE.
În domeniul educaţiei, principalele obiective vizează reducerea discrepanţelor dintre copiii romi şi cei care nu aparţin acestei minorităţi în ceea ce priveşte participarea şcolară, nivelul de performanţă şcolară, condiţii socio-economice şi reducerea numărului de cazuri de discriminare din şcoli. Principalele măsuri pentru atingerea acestor obiective vizează derularea unor programe naţionale distincte care au scopul de a conduce la creşterea accesului la educaţie timpurie a copiilor vulnerabili, inclusiv a celor romi, prin acordarea de consiliere parentală, de hrană şi prin extinderea facilităţilor existente de îngrijire pentru copii (grădiniţe, creşe, centre de îngrijire de zi).
“De exemplu, se are în vedere iniţierea unui program naţional, prin colaborarea între nivelul central şi local al administraţiei publice, în vederea furnizării de sprijin pentru 10.000 de copii din categorii vulnerabile (inclusiv romi) şi în risc de abandon şcolar, pentru îmbunătăţirea situaţiei socio-economice în aspectele care le blochează incluziunea educaţională (hrană, haine, condiţii de locuire, stare de sănătate etc).

Leave a Reply

Your email address will not be published.