Shadow

Discuţii despre educație și sănătate pentru incluziunea romilor, la grupul de lucru mixt din cadrul Prefecturii Alba

grup tiganiProbleme legate de educaţie şi sănătate, considerate imperative pentru incluziunea romilor, au fost discutate în această săptămână la şedinţa ordinară a grupului de lucru mixt din cadrul Institutiei Prefectului Judeţul Alba.
La şedinţă au participat prefectul judeţului Alba, Gheorghe Feneşer, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Alba, AJPIS Alba, AJOFM Alba, DGASPC Alba, DAS Alba, Inspectoratului de Jandarmi şi de Poliţie a judeţului Alba, experţi pe problemele romilor.
„Cu toate că s-au realizat progrese importante din punct de vedere legislativ şi instituţional, realitatea demonstrează că cercul vicios al sărăciei continuă să-i menţină pe romi în excludere socială cu consecinţe serioase: acces dificil la servicii de sănătate şi educaţie, procent redus de participare pe piata muncii, condiţii improprii de locuit, reducerea sotidarităţii comunitare”, susţin reprezentanţii Prefecturii Alba.
Promovarea limbii şi culturii rome favorizează stimularea procesului de integrare. Probleme ca discriminarea, stigmatizarea, marginalizarea şi victimizarea sunt provocări majore, cărora politica de incluziune trebuie să le facă faţă în domenii ca: educaţia, sănătatea, ocuparea forţei de muncă, mai precizează sursele citate.
“Politicile afirmative în domeniul educaţiei contribuie la emanciparea minorităţilor etnice şi la o mai bună integrare. Eliminarea diferenţei privind dezvoltarea timpurie prin investiţii specifice în sănătate, alimentaţie şi educaţie, realizarea de investiţii în dezvoltarea competenţetor şi angajabilităţii tineretului şi a tinerilor adulţi romi pentru a le facilita inserţia pe piaţa muncii sunt aspecte esenţiale de care depinde mai bine integrarea romilor în societate. Totodată, este important să creştem gradul de conştientizare printre familiile rome privind consecinţele asupra copiilor lor care abandonează şcoala la o vârstă fragedă, atât în ceea ce priveşte dezvoltarea lor personală, cât şi viitoarea lor integrare economică şi socială.
În multe familii rome nu există modele de referinţă de rude care au terminat studiile primare, şi cu atât mai puţin de membri care au absolvit mai mult decât studiile obligatorii. Acest aspect trebuie luat cu precădere în considerare, oferind sprijin familiilor astfel încât tot mai mulţi elevi romi să-şi completeze studiile şi să devină modele de referinţă în cadrul comunităţilor lor”, a precizat prefectul Gheorghe Feneşer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *