Shadow

Roma Education Fund Romania

familie romiFundaţia Roma Education Fund Romania anunţă începerea Cursului de formare pentru cadrele didactice ce vor asigura procesul de predare-învăţare în cadrul componentei “A Doua Şansă” a proiectului ,,Servicii integrate educaţionale pentru comunitățile de romi” (POSDRU ID 111 – Personal implicat în dezvoltarea şi implementarea programelor de educaţie de tip “a doua şansă”).
Cursul se va desfăşura în zilele 23 – 25 ianuarie 2015 la Rin Grand Hotel România. Acest curs face parte din activitatea A9 – Dezvoltarea competenţelor personalului implicat în măsuri de prevenire şi corectare a părăsirii şcolii. În cadrul acestui proiect, profesorii care implementează programele de Servicii Educaţionale Integrate (SEI), şi A Doua Şansă (ADS), selectaţi în cadrul proiectului, vor beneficia de două cursuri de formare.
Cursul va conţine sesiuni privind implementarea metodologiilor SEI şi ADS realizate în cadrul proiectului. Metodele de formare folosite vor fi participative, contribuind la dezvoltarea de noi abilităţi importante pentru procesul de învăţare cum ar fi comunicare, planificare şi analiza critică. Cursul va va servi, de asemenea, ca oportunitate pentru profesori şi mentori de a împărtăşi lecţiile învăţate şi bunele practici în derularea sesiunilor prin intermediul unor ateliere de lucru. Activităţile desfăşurate în următoarea perioadă de către cadrele didactice participante la curs vor contribui la atingerea indicatorului de rezultat POSDRU ID 283 – “Număr absolvenţi de programe de educaţie de tip „a doua şansă” – măsuri corective de părăsire timpurie a şcolii”.
Programul de tip A Doua Șansă pentru învăţământul secundar inferior are ca scop asigurarea accesului la educaţie pentru 310 adulţi de etnie romă care nu au absolvit învăţământul obligatoriu (au absolvit învăţământul primar, însă nu au finalizat învăţământul secundar) prin furnizarea unui pachet de servicii integrate de orientare, consiliere şi subvenții.
Programul oferă măsuri remediale de tip A Doua Şansă în anul I pentru dobândirea competenţelor de bază celor care au părăsit timpuriu şcoala, oferind cursanţilor avantaje precum: durata flexibilă a programului, învăţarea alături de colegi aflaţi în situaţii de viaţă similare, recunoaşterea şi certificarea competenţelor dobândite anterior, conţinuturi adaptate vârstei şi intereselor, evaluare centrată pe competenţe, consiliere şi sprijin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *