Shadow

Conferinţa Naţională “Promovarea practicilor nediscriminatorii şi instituţionalizarea mediatorilor comunitari”

conferintaConferinţa a fost centrată pe instrumentele de implementare a Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă pentru anii 2012-2015.
Elementul-cheie al noului Plan de Acţiuni care constă în insituirea şi promovarea la scară naţională a mediatorilor comunitari. Mediatorul comunitar are rolul de a stabili şi de a menţine un dialog constructiv între comunităţile de romi şi APL, precum şi de a facilita accesul nediscriminatoriu al persoanelor la serviciile sociale.
Reţeaua mediatorilor comunitari va fi instituită pentru a opera în localităţile intens populate de romi. Iată de ce, mediatorul comunitar trebuie să provină din rîndul comunităţilor de romi, să cunoască specificul comunităţii, istoria, tradiţiile, evenimentele, precum şi persoanele reprezentative şi resursele umane potenţiale din comunitate.
Viceprim-ministrul Mihai MOLDOVANU a menţionat la început că “Desfășurarea acestui forum, cu participarea reprezentanților APC, APL de nivelul II confirmă odată în plus intenția fermă a Republicii Moldova de a întreprinde măsuri necesare de îmbunătățire a situației romilor din ţară”.
În aceiaşi ordine de idei, Vicepremierul  a subliniat că politica actuală a Guvernului vizează programe coerente, de incluziune socială, civică, economică pentru toţi cetăţenii indiferent de originea etnică.
“Astfel spus, am în vedere  crearea oportunităţilor de participare civică, de asigurare așanselor egale pentru etnicii romi într-un sistem democratic, facilitarea accesului nediscriminatoriu la o slujbă și la un trai decent, acces egal la serviciile sociale furnizate de stat”, a adăugat Mihai MOLDOVANU.
Ulvi AKHUNDLU, şef al Oficiului Consiliului Europei în Moldova, prezent la eveniment a menţionat că Sărbătoarea internaţională a Rromilor  este de fapt sărbătoarea tuturor celor care pledează pentru diversitatea, interculturalism şi non-discriminare.
Alexandra YUSTER, reprezenta UNICEF în Moldova a opinat că neglijarea comunităţilor de romi generează doar limite şi sărăcie de valori şi de schimbări pozitive.
Doamna YUSTER a menţionat că aprobarea Planului de acţiuni pentru susţinrea populaţiei de etnie romă pentru anii 2012-2015 reprezintă un semnal bun din partea Moldovei în vederea respectării angajamentelor în domeniul promovării drepturilor omului şi agenţiile ONU în R.Moldova vor acorda suportul necesar  pe durata implementării.
“Succcesul realizării planului de acțiuni de susținere a populației de etnie romă pentru anii 2011-2015 nu depinde numai de Guvern, ci şi de participarea activă a societății civile și, mai ales, a comunității de romi” a concluzionat Mihai MOLDOVANU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *