Shadow

Program de mentorat pentru elevii romi

elevFundaţia Romani Criss lansează un program de mentorat destinat elevilor romi din 90 de şcoli, aflate în 20 de judeţe din ţară, în sprijinul reducerii abandonului şi al eliminării segregării pe clase.
De acest program vor beneficia mai multe mii de copii, la nivel naţional. Fundaţia Romani Criss nu are o statistică deocamdată, dar selecţia aceasta riguroasă care a vizat 240 de şcoli la nivel naţional va face să se bucure câteva mii de copii de acest program.
Acest program se va desfăşura pe două paliere: unul, intitulat “Şcoala pentru toţi”, celălalt, “Donează o carte”.
În ceea ce priveşte “Şcoala pentru toţi”, prin acest program se urmăreşte eradicarea segregării pe criterii de etnie în şcoală, se urmăreşte recuperarea copiilor de etnie romă, prin meditaţii, prin aşa-zisul program “after school”.
De asemenea, se are în vedere un program educativ care să conducă la evitarea sau la refuzul contractării căsătoriilor timpurii cu toate consecinţele ce decurg din acest fapt.
Prin acest program se mai urmăreşte îndeaproape micşorarea ratei abandonului şcolar, care, potrivit, reprezentantului Ministerului Educaţiei, Florin Fleican, prezent la Şcoala 13 din Bucureşti, ar ajunge doar în rândul populaţiei rome la aproximativ 3,2 – 4%. Această cifră este estimativă.
Fundaţia Romani Criss întreprinde o cercetare proprie, ale cărei rezultate vor fi făcute publice în luna mai a acestui an.
Ei au spus că, în urma unei prime concluzii pe care au desprins-o în urma cercetării celor 240 de şcoli, abandonul în rândul populaţiei rome s-ar ridica undeva la 50%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *