Shadow

Natalitatea la romi, de 2,5 ori mai mare decât la români

natalitateNatalitatea mult mai ridicată a romilor duce la creşterea ponderii acestora în populaţia României. Mişcarea este accentuată şi de scăderea numărului românilor, care au o mortalitate mai ridicată decât natalitatea, susţine Vasile Gheţău, directorul Centrului de Cercetări Demografice al Academiei Române. – faţă de 10,2 născuţi la 1000 de locuitori, cât este natalitatea la români, la romi se înregistrează o natalitate de 25 la mie (în anul ultimului recensământNatalitatea mult mai ridicată a romilor duce la creşterea ponderii acestora în populaţia României. Mişcarea este accentuată şi de scăderea numărului românilor, care au o mortalitate mai ridicată decât natalitatea, susţine Vasile Gheţău, directorul Centrului de Cercetări Demografice al Academiei Române.
– faţă de 10,2 născuţi la 1000 de locuitori, cât este natalitatea la români, la romi se înregistrează o natalitate de 25 la mie (în anul ultimului recensământ-2002);
– rata fertilităţii totale (numărul mediu de copii născuţi) este de 3,1 copii la o femeie de etnie romă şi de numai 1,4 copii la o româncă;
– românii au rata mortalităţii mai ridicată decât natalitatea;
– în România, raportul dintre sexe la naştere a avut şi are o valoare constantă, de 105-106 băieţi la 100 de fete;
– ponderea născuţilor proveniţi de la femei cu studii superioare era de numai 8% în anul 2002, dar a ajuns la o valoare dublă în anul 2008 – peste 17%;
– natalitate scăzută, una dintre cele mai mici valori ale speranţei de viaţă la naştere din UE şi o migraţie externă negativă, sunt unele dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *