Shadow

Program de formare continuă, despre originea şi istoria rromilor, organizat de Casa Corpului Didactic din Bacău

familieDirectori ai şcolilor cu elevi de etnie rromă, profesori de limba rromani, mediatori şcolari, asistenţi educaţionali, educatoare pentru grupe bilingve, sau interculturale, vor participa, începând din această săptămână, la programul de formare continuă „Originea rromilor – teorii, legende, fapte”, avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale.Cursul este organizat de Casa Corpului Didactic Bacău şi va debuta la Şcoala Gimnazială “Grigore Tabacaru” Hemeiuş, vineri, 5 decembrie, la ora 12. Întreg programul este coordonat de profesorii Anghel Năstase, Marieta Hârţescu, Mihaela Boscor, Gabriel Stan, Dumitru Ficuţă, formator CCD Bacau şi Noemi Năsturaş.   Aceleaşi teme vor fi parcurse şi peste o săptămână, vineri, 12 decembrie  la Şcoala Gimnazială Valea Seacă. „Acest proiect urmăreşte, printre altele, promovarea dialogului şi cooperării multiculturale, dezvoltarea principiilor şi valorilor democratice, odată cu înţelegerea lumii în care trăim, pornind de la experienţele, uneori  tragice, ale trecutului. Etnia rromă reclamă din partea noastră o atenţie specială, deoarece problemele cu care se confruntă sunt deosebite, oarecum atipice. Noi considerăm că multe din aceste probleme îşi pot găsi rezolvarea, pornind de la educaţie.”, ne-a declarat profesorul de istorie Gabriel Stan, directorul CCD Bacău.  Timp de 40 de ore, cei peste 100 de cursanţi vor primi informaţii despre originea rromilor, robia rromilor în Ţările Române, sclavie, aboliţionism şi postaboliţionism, aspecte privind istoria modernă a rromilor, tragedia rromilor în timpul celui de-al doilea război mondial (1940-1945), exterminarea rromilor în timpul Holocaustului, rromii în timpul regimului comunist (1945 – 1989), statutul rromilor în epoca postdecembristă, personalităţi rrome din spaţiul geografic românesc, tradiţii rrome, rromanipen – fundamente ale identităţii rrome, rromii şi românii – percepţii reciproce în mentalul colectiv, tradiţii şi obiceiuri la rromi, politici educaţionale actuale pentru rromi dar şi despre direcţii strategice privind învăţământul pentru rromi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *