RROMII SI MARIA TEREZA

maria terezaSub pretextul fixării unei legi care să îi oblige pe romi să plătească impozite, a început o campane de asimilare a acestora. „Numele de ţigan este înlocuit cu denumirea de «neubauer» – ţăran nou. Limba ţigănească este interzisă, la fel şi portul sau ocupaţiile specifice acestei etnii. Tinerii peste 16 ani vor fi supuşi serviciului militar. Impozite se vor fixa şi pe capetele etnicilor ţigani. În plus, jurisdicţia voievodului ţiganilor asupra acestei populaţii este, o dată cu acest decret, anulată”, spune legea dată la Viena. Legile şi pedepsele aspre ale stăpânirii austriece au făcut ca încă de atunci mulţi etnici romi să urască stăpânirea.

Leave a Reply

Your email address will not be published.