Shadow

FORUMUL FEMEILOR ROME DIN ROMÂNIA

forum femeiForumul Femeilor Rome din România este o organizație non-guvernamentală înființată în anul 2011, cu scopul de a reprezenta interesele femeilor – cetățeni români de etnie romă, precum și păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identităţii minorităţii rome, în conformitate cu principiile de egalitate şi nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni, consacrate de Constituţia României pentru asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome si, in special al femeilor, la educaţie de calitate la toate nivelurile în sistemul public de învăţământ.
Asociația inițiază și susține acțiuni de promovare a educaţiei incluzive în cadrul sistemului educaţional, inclusiv prin prevenirea şi eliminarea segregării, precum şi combaterea discriminării pe baze etnice, de statut social, dizabilităţi sau alte criterii care afectează femeile, copiii şi tinerii proveniţi din grupuri dezavantajate, cetățeni români de etnie romă pentru încurajarea spiritului de toleranţă şi a dialogului intercultural, precum şi pentru promovarea respectului reciproc, înţelegerii şi cooperării dintre femeile cetăţeni români de etnie romă şi ceilalţi indivizi, îndeosebi în domeniile educaţiei, culturii şi al mijloacelor de informare.
De la copii pentru copii”- campanie menită să ajute anual copiii din comunitățile cele mai sarace din România cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Astfel, l-am ajutat pe Moș Crăciun să ajungă la peste 1000 de copii din localitățiile Sotriile-Prahova, Ludesti- Dâmbovița, Ștefănești-Argeș, Tg. Jiu – Gorj și București.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *